Hoe krankzinnig is de politiek in hun misdaden?

Dit was de titel die in mijn hoofd schoot een stuk te schrijven over de handels wijzen en het recht van het gemeente bestuur en landelijk politiek. En de vraag wie verantwoordelijk en aansprakelijk is voor de inbreuken op mensen en burgerrechten welke strafbare feiten zijn waarop gevangenis straf staat. Hoe het komt dat deze misdadigers niet achter de tralies verdwijnen, is na het lezen van dit stuk in 4 pagina’s wel duidelijk.

Geboren en levend als vrij mens werd ik geconfronteerd met mensen in politiek verenigingen die van mening waren dat zij mij moeten vertellen hoe ik leven moest volgens hun regels en daarop dan ook dwang toe te passen.

Geen idee van rechten en wetten leefde ik gewoon zo ik leven wilde zonder daarin iemand tot last te zijn en zo ver ik wist naar eer en geweten in mijn normen en waarde had ik niets misdaad.
Hoezo begonnen die mensen zich met mijn leven te bemoeien?
Het bleek dat zij met hun verenigingen en plan hadden gemaakt waar ik kennelijk niet in zou passen. Later bleek dit om geld te gaan zo dit altijd het geval is in de wereld waarin wij leven.

Zij (wie precies is dan altijd onduidelijk) stelde dat ik weg moest gaan, natuurlijk kwam dit heel vreemd binnen maar zij stelde dat ze regels hadden en ik niet aan hun regels voldeed.

Ik ging op zoek naar de waarheid in hun leugens en naar het recht dat zij dan zouden hebben inbreuk te maken op mijn recht! Dus op zoek naar het recht, hoe werkt dat, wat is dat en waar vind ik dat. En op een zekere dag had ik na wat zoektochten het recht en hoe dat werkte in de wet gevonden. In de basis is dit niet moeilijk ik geef het onderaan in 2 plaatjes weer.

Na een aantal jaren heb ik dus eens gevraagd aan die burgemeester en wethouders wie er nu de aansprakelijkheid en de verantwoordelijkheid voor de schendingen van mijn mensenrechten en mijn burgerrechten ging nemen. Nu ik op dat punt in een duistere put was beland! Want ik was er wel een beetje klaar mee. En uiteindelijk zijn het gewoon verenigingen, net als iedere andere vereniging en krijgen ze van sommige mensen een machtiging namens hen te besturen als vertegenwoordigers van die mensen. Het zijn volksvertegenwoordiger toch?

Hierop bleek dan ook een eed van toepassing te zijn waarmee die overdracht van bevoegdheid een discretionaire bevoegdheid betreft op de eed! Dus kort jij bent hoogst macht in gezag van jouw recht en kunt een ander machtigen jouw te vertegenwoordigen. Je kunt echter niet iemand machtiging het recht van andere mensen te schenden, wat jij niet mag, mag een ander dus ook niet dat is dan ook het gelijkheids-beginsel in recht.

Op de vraag van wie de verantwoordelijkheid nam voor de schendingen van mensen en burgerrechten was het antwoord zeer verbazend, volgens het bestuur was het de gemeenteraad die de besluiten nam en volgens de gemeenteraad was het de gemeente die verantwoordelijk en aansprakelijk was.

Verwarrend? Ja dat was het voor mij ook toen de uitleg kwam, namelijk dat ik zelf de gemeenten was met ieder ander. Het woord komt van gemeenschap. Dus ik liep al die jaren mijn enigenrechten te schenden? Kennelijk was dat zo aldus deze mensen die geen enkele aansprakelijkheid nog verantwoordelijkheid namen voor de misdrijven die zijn pleegde. Waarmee zij in mijn visie dus onrechtmatig wederrechtelijk handelden en ontslagen dienen te worden en door hun ambtseed gebonden waren aan hun integriteitsbeginselen waarop hun discretionaire bevoegdheid rusten die door schending van die eed komen te vervallen en dus niet meer bevoegd zijn iemand te vertegenwoordigen. U weet wel zo meneer Rutte lachte en stelde dat nu hij ontslag had genomen meer macht had dan ooit en nu niet meer weggestuurd kon worden, echter dat is een leugen we komen er wel!

Dit laatste bleek dus ook waar te zijn.

Op de vraag mag ik de machtiging die u heeft inbreuk te maken op mijn rechten, komt er dus ook geen machtiging.

Wat leren we hier van?

1. Die verenigingen zijn vals! Dat konden we weten nu dit ook in de definitie omschrijven van vals in het woorden boek staat.

Dit is wat daar staat: vals: bn. bw. (-er, -t), verkeerd; bedrieglijk ; niet oprecht; vijandig gezind.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

vals (bn): arglistig, bedrieglijk, boosaardig, dubbeltongig, gelogen, gemeen, genieperig, geniepig, geveinsd, gluiperig, huichelachtig, kwaadaardig, leugenachtig, listig, onbetrouwbaar, oneerlijk, perfide, punisch, slinks, sluw, smerig, trouweloos, verraderlijk, voorgewend fake, imitatie-, kunst-, nagemaakt, namaak-, nep, ondeugdelijk, onecht, ongeldig, postiche, pseudo-, schijnbaar, vervalst faux, loos, ongegrond, onjuist, onwaar, verkeerd onwelluidend, lelijk, onzuiver, uit de toon

We zien het woord SLUW de definitie van vals, vals is behoorlijk uitgebijt u leeft in een valse wereld! Maar let op sluw = sluw (bn): arglistig, doortrapt, duivels, geraffineerd, geslepen, gewiekst, kwaadaardig, leep, listig, loos, >>>politiek<<<, slim, slinks, snood, uitgekiend, uitgekookt, uitgeslapen, vals, verraderlijk

POLITIEK = DUS duivels, geraffineerd doortrapt kwaadaardig vals verraderlijk het woorden boek stelt dat we dus op moeten passen met die mensen. Vals is dus ook bedrieglijk en bedrog is een strafbaar feit in wetboek van strafrecht art 326 sr Handelen in valse naam en hoedanigheid en met kunstgrepen zijn zaken die daarin beschreven staan. Wil je het zelf nakijken >> https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=vals

2. Hebben wij een rechtstaat? Antwoord is simpel nee!

Hebben wij een rechtstaat? Was een vraag die dan bij mij opkwam gezien de wetboeken duidelijk waren en deze mensen wel degelijk vele strafbare feiten begaan waarop volgens de wet levenslange gevangenisstraffen staan. Als ook burger wetboeken deze misdaden verwerpen en stellen dat die dan nietig zijn. Zo bedrog ook veelvuldig in civiel recht gepleegd word is deze dus uitgesloten via art 3:44 BW Een schimmige ontdekking op afwijzen van een wetsvoorstel: Tot mijn grote verbazing kwam ik een eerste kamer besluit tegen dat er om opheffen van de onschendbaarheid van die verenigingen vraagt, waarmee zij hun misdaden begaan. Zijnde verenigingen in publiekrecht publiekrechtelijk rechtspersonen.

Dit opheffen van de strafbare onschendbaarheid werd bij meerderheid van eerste kamer afgewezen.


Wat tot de conclusie lijden dat deze verenigingen het oogmerk hebben misdaden te begaan.

We zien dit in het volgende stuk https://www.vrijheidsrechten.nl/overheid-heeft-zich-gevrijwaard-van-strafvervolging/

OVERHEID HEEFT ZICH GEVRIJWAARD VAN (STRAF)VERVOLGING! Stemming Initiatiefvoorstel Opheffing strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijk rechtspersonen! wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met het opheffen van de strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidingsgevers (30538). ZO OOK GESTELD ART 51 SR ART 140 SR Dit maakt het een misdaadorganisatie en mensen die er aan mee doen er aan mee werken en deze organisaties geld geven strafbaar in art 140 SR Vandaar ook dat de bevoegdheid van bestuur direct vervalt bij de schendingen van die ambtseed in het plegen van misdrijven. De eed en de belofte zijn uw garantie niet medeplichtig te zijn.

He dat is toch aan ander antwoord op de vraag aan het bestuur van Amsterdam wie aansprakelijk en verantwoordelijk is voor de schendingen van hun misdaden, op onze mensen en burgerrechten.

Voor de zekerheid niet iedereen is slecht, het waren de hier navolgende mensen in hun verenigingen politiek partijen die besloten uw rechten ongestraft te kunnen schenden.

DE VERTEGENWOORDIGING WAS:

Tegenwoordig zijn 67 leden, te weten:

Van Apeldoorn, Atsma, Backer, Barth, Van Bijsterveld, Bikker, Bredenoord, Brinkman, Broekers-Knol, Bruijn, Dercksen, Peter van Dijk, Diederik van Dijk, Don, Duthler, Engels, Ester, Faber-van de Klashorst, Flierman, Ganzevoort, De Graaf, De Grave, Van Hattem, Hoekstra, Ten Hoeve, Huijbregts-Schiedon, Jorritsma-Lebbink, Van Kesteren, Koffeman, Köhler, Kok, Kops, Kox, Krikke, Kuiper, Lintmeijer, Markuszower, Martens, Meijer, Nagel, Nooren, Oomen-Ruijten, Pijlman, Postema, Prast, Van Rij, Rinnooy Kan, Rombouts, Van Rooijen, Ruers, Schaap, Schalk, Schaper, Schnabel, Schouwenaar, Sent, Stienen, Van Strien, Swagerman, Teunissen, Van de Ven, Verheijen, Vos, Vreeman, De Vries-Leggedoor, Van Weerdenburg en Wezel, en de heer Van der Steur, minister van Veiligheid en Justitie, alsmede de heer Oskam, lid Tweede Kamer en de heer Recourt, lid Tweede Kamer.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de SP en de PVV voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de >>>SGP, de VVD, het CDA, de OSF en D66 er tegen, zodat het is verworpen.<<<

In dit geval is het dus duidelijk dat SGP, de VVD, het CDA, de OSF en D66 niet gestraft wensen te worden voor de misdaden die zij tegen u begaan!

Ze zijn onschendbaar volgens hun eigen gemaakte regels dus wie doet ze wat? Maar gezien het misdaad en terreur organisaties zijn treken zij er zich niets van aan en lachen dit weg zo Rutte dit altijd goed kan. Rutte is trouwens CEO van een bedrijf en helemaal geen vertegenwoordiger van het volk wat de volgende ontdekking was.

Fraudedossier: Staat der Nederlanden.

Mensen zijn hun rechten kwijtgeraakt en kopen hiervoor in de plaats: privileges van de bedrijfsonderdelen van het bedrijf genaamd: “Staat der Nederlanden”. Dit zijn in wezen dezelfde dingen, met het verschil dat ze kunnen worden afgenomen. Zie hiervoor ook: de aanscherping van de Paspoortwet op Rijksoverheid.nl.

Goed strafrecht is de wet en zegt dat het niet kan en ieder die de wet overtreed is strafbaar art 2 strafrecht.

Publiekrecht we zijn alle publiek in ons mens zijn in mensenrechten

Civiel recht is wetgeving op de wet en daarin kun je andere afspraken maken maar de wet blijft de wet. Ook in het privaatrechtelijk recht civiel recht welke een burgenrecht is.

Privaatrecht is dus je burgerrecht maar een burger is geen mens.

En dan is er bestuursrecht welke uit die machtiging komt waar we het eerder over hadden je geeft een ander een machtiging van uit dat burgerrecht dit is volmacht geven als gesteld in art 3:60 BW

De vraag is nu? Gaf je een machtiging aan een publiek vereniging die blijkt een misdaadorganisatie te zijn in privaatrecht? (dan is die machtiging niet geldend en hebben zij geen recht u te vertegenwoordigen! Dit om dat zij vals zijn en handelen in strafbare feiten waar zij zich zelf een vrijbriefje hebben gegeven dit ook te mogen doen zo we gezien hebben.

Of heb je een civiele privaatrechtelijke overeenkomst ALS BURGER zonder dat je dit weet of jezelf bewust bent met dat bedrijf “Staat der Nederlanden”.

Zo Ja vraag daar dan eens om, zo je die terstond kunt vernietigen waarmee die ook komt te vervalen en je weer een vrij mens bent!

Mvg Michael

Hoe maak je jezelf een slaaf?

Dit is het verhaal van uw slavernij !

Over de auteur: Michael Van Leeuwen
administrator

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.