Prikbus? (voorbeeld brief) aan schoolleiding!

Geen toestemming. Om misverstanden te voorkomen laat ik u middels deze brief weten, dat ik als gezag dragend ouder er bezwaar tegen heb CQ NIET TOESTA dat mijn kind geprikt word

Geachte Directie,

Middels deze brief vraag ik u aandacht voor het volgende.
Op maandag 26 juli jl. heeft demissionair Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge via de landelijke pers bekend gemaakt dat hij zogeheten ‘prikbussen’ naar de scholen wil sturen. Het doel hiervan is om de schoolgaande jongeren te stimuleren om zich te laten vaccineren tegen COVID-19.
Met dit voornemen worden de schoolbesturen ongewild medeverantwoordelijk gemaakt voor alle gevolgen die langs deze weg door de vaccinatie kunnen optreden. Vooralsnog is mij niet bekend hoe u als schoolleiding aankijkt tegen de prikbus en welk beleid u kiest te voeren. Nu dit voor mij nog onbekend is, ben ik genoodzaakt u deze brief te sturen.

Geen toestemming
Om misverstanden te voorkomen laat ik u middels deze brief weten, dat ik als gezag dragend ouder er bezwaar tegen heb CQ NIET TOESTA dat mijn kind (NAAM KIND IN HOOFDLETTERS) geboren OP … wonende TE …. wordt gevaccineerd met geen enkel (zogeheten) vaccin, maar specifiek niet met het/een COVID 19 vaccin. Ik geef hier nadrukkelijk geen toestemming voor. Mocht ondanks deze brief van mij, mijn kind toch VOOR, TIJDENS of NA schooltijd worden gevaccineerd in een prikbus nabij school, dan houd ik u op voorhand aansprakelijk voor de schade die onverhoopt mocht optreden. Tevens zal ik direct een klacht tegen de school indienen en zonder nadere aankondiging juridische stappen ondernemen wegens het schenden van uw zorgplicht. U begaat onder meer, maar niet uitsluitend, de strafbare feiten zoals weergegeven in het Wetboek van Strafrecht onder de artikelnummers: 45, 285b, 284/365, 273f, 242. Samen goed voor meer dan 20 jaar celstraf.

Zorgplicht van school
Ten overvloede wijs ik u, als onderwijsinstelling en schooldirecteur/bestuurder, op uw wettelijke zorgplicht (art. 3b WVO) ten aanzien van de lichamelijke en geestelijke gezondheid van al uw leerlingen. Het niet voldoen aan deze zorgplicht betekent dat u aansprakelijk gehouden kunt worden voor opgelopen lichamelijke en geestelijke schade van uw leerlingen als gevolg van het door u uitgevoerde coronabeleid (art. 6:162 BW). Dit geldt zowel voor schade op de korte als de lange termijn.
In dat kader wijs ik u erop dat vaccinatie van de jongeren te allen tijde op vrijwillige basis dient plaats te vinden. Door het inzetten van prikbussen en de hiermee corresponderende groepsdruk ontstaat de vraag in hoeverre van een vrijwillige keuze nog sprake is. Veeleer lijkt het erop dat met het overheidsbeleid van demissionair Minister Hugo de Jonge juist psychologisch op het denkvermogen van de jongeren wordt ingespeeld. Mocht u als school de komst van de zogenaamde prikbussen toestaan, dan wel niet actief weren, tast zowel de minister als de school mijn ouderlijk gezag aan. Dit is voor mij ontoelaatbaar en ik zal dit niet toestaan.

Dubbele toestemming vereist
Bovendien geldt dat jongeren in de leeftijdscategorie van 12 tot 16 jaar in beginsel samen met beide ouders dienen te beslissen over de vaccinatie. Juridisch is dus dubbele toestemming vereist (zie art. 446-468 van boek 7 van het Burgerlijke Wetboek). Met het beleid van de ‘prikbus’ kan niet worden gegarandeerd dat de beslissing van een jongere om zich te laten vaccineren in samenspraak met de ouders is gemaakt. Het is dan ook juridisch pertinent onjuist dat een jongere tussen de 12 en 16 jaar geheel zelfstandig mag beslissen om tot vaccinatie van het COVID 19 vaccin over te gaan. Voor jongeren tussen de 16 en 18 jaar is dit eveneens discutabel, aangezien dit vaccin zich nog in een experimentele test fase bevindt.

Tot slot
Vooralsnog ga ik er vanuit dat u als schoolbestuur mijn mening deelt dan wel respecteert en dat wij onze kinderen moeten beschermen tegen deze ongekende vaccinatiedruk vanuit de overheid.
Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van mijn brief kunt u uiteraard contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet,

( Vader/ moeder van (naam kind)
Telefoonnummer ……….

Over de auteur: Michael Van Leeuwen
administrator

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.