Algemene voorwaarden.

Welkom bij De Revolutie!

De Revolutie bouwt technologieën en services waarmee mensen met elkaar in contact kunnen komen, community’s kunnen bouwen en bedrijven kunnen laten groeien. Deze voorwaarden zijn van toepassing op jouw gebruik van De Revolutie, Messenger en de andere producten, functies, apps, services, technologieën en software die wij aanbieden, tenzij wij uitdrukkelijk aangeven dat er afzonderlijke voorwaarden (en niet deze) van toepassing zijn. Deze producten worden verstrekt door De Revolutie.

Wij brengen geen kosten in rekening voor het gebruik van De Revolutie of de andere producten en services waarop deze voorwaarden van toepassing zijn. In plaats daarvan betalen bedrijven en organisaties ons om jou advertenties te laten zien voor hun producten en services, tenzij wij uitdrukkelijk aangeven dat er afzonderlijke voorwaarden (en niet deze) van toepassing zijn. Deze producten worden verstrekt door De Revolutie.
Door onze producten te gebruiken, stem jij ermee in dat wij jou advertenties kunnen laten zien waarvan wij denken dat deze relevant zijn voor jou en jouw interesses. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens om te helpen bepalen welke advertenties wij aan jou laten zien.

Wij verkopen jouw persoonlijke gegevens niet aan adverteerders en wij delen geen informatie die jou direct kan identificeren (zoals jouw naam, e-mailadres of andere contactgegevens) met adverteerders, tenzij jij ons hier specifiek toestemming voor geeft. In plaats daarvan kunnen adverteerders ons vertellen welke doelgroep zij bijvoorbeeld willen dat hun advertenties ziet en dan laten wij deze advertenties zien aan personen die mogelijk geïnteresseerd zijn. Wij verstrekken adverteerders rapporten over de prestaties van hun advertenties die hen helpen inzicht te krijgen in hoe mensen interactie hebben met hun inhoud. Raadpleeg voor meer informatie sectie 2 hieronder.

In ons gegevensbeleid wordt toegelicht hoe wij jouw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken om enkele van de advertenties te bepalen die aan jou worden getoond en om alle andere hieronder beschreven services te verstrekken.

1. De services die wij aanbieden

Het is onze missie om mensen de mogelijkheid te geven om zich te verenigen en de wereld dichter bij elkaar te brengen. De Vereniging Ons Recht in samenwerking, verenigt zich met jou als jij dat wilt. Wij verstrekken de hieronder beschreven producten en services aan jou om deze missie te bevorderen:

Jou een gepersonaliseerde ervaring bieden:

Jouw ervaring op De Revolutie verschilt van die van anderen: van de berichten, verhalen, evenementen, advertenties en andere inhoud die jij ziet in het Nieuwsoverzicht of op ons videoplatform, tot de pagina’s die jij volgt en de andere functies die jij mogelijk gebruikt, zoals Populair, Marketplace en de zoekfunctie. Wij gebruiken de gegevens die wij hebben, bijvoorbeeld over de verbindingen die jij maakt, de keuzes en instellingen die jij selecteert en wat jij deelt en doet binnen en buiten onze producten, om jou ervaring te personaliseren.

Jou in contact brengen met mensen en organisaties die belangrijk voor jou zijn:

Wij helpen jou mensen, groepen, bedrijven, organisaties en anderen die jij belangrijk vindt in de De Revolutie-verenigingen, te vinden en hiermee in contact te komen. Wij gebruiken de gegevens die wij hebben om jou en anderen suggesties te doen, bijvoorbeeld groepen waarvan jij lid kunt worden, evenementen die jij kunt bijwonen, pagina’s die jij kunt volgen of een bericht kunt sturen, series om te kijken en mensen met wie jij mogelijk vrienden wilt worden. Een sterkere band zorgt voor een betere community en wij zijn van mening dat onze services het nuttigst zijn als mensen in contact komen met mensen, groepen en organisaties die zij belangrijk vinden. De jaren van verdeel en heers van politiek verenigingen zijn over.

Jou de mogelijkheid geven om jezelf te uiten en te communiceren over datgene wat jij belangrijk vindt:

Jij kunt jezelf op vele manieren uiten op De Revolutie en jij kunt op veel manieren communiceren met vrienden, familie en anderen over datgene wat jij belangrijk vindt, bijvoorbeeld door het delen van statusupdates, foto’s, video’s en verhalen in alle De Revolutie-bronnen die jij gebruikt, door berichten te sturen naar een vriend of naar meerdere mensen, door evenementen of groepen te maken of door inhoud toe te voegen aan jouw profiel. Wij hebben ook nieuwe manieren ontwikkeld (en blijven deze verkennen) waarmee mensen technologie kunnen gebruiken.

Jou helpen inhoud, producten en services te ontdekken die jij misschien interessant vindt:

Wij laten jou advertenties, aanbiedingen en andere gesponsorde inhoud zien om jou te helpen inhoud, producten en services te ontdekken die worden aangeboden door de vele bedrijven en organisaties die De Revolutie en andere gebruiken. Dit wordt verder toegelicht in sectie 2 hieronder.

Bestrijden van schadelijk gedrag en onze community beschermen en ondersteunen:

Mensen vormen alleen daadwerkelijk een community op De Revolutie als ze zich veilig voelen. Wij gebruiken over de hele wereld speciale teams en ontwikkelen geavanceerde technische systemen om misbruik van onze producten en schadelijk gedrag jegens anderen op te sporen en situaties te ontdekken waar wij onze community mogelijk kunnen helpen ondersteunen of beschermen.

Jij kunt over elke aantijging misbruik of post een klacht indienen door simpel op de link voor klacht te klikken. Wanneer wij ons bewust worden van dergelijke inhoud of dergelijk gedrag, nemen wij passende maatregelen, zoals het bieden van hulp, het verwijderen van inhoud, het blokkeren van toegang tot bepaalde functies, het uitschakelen van een account of het contact opnemen met handhavende instanties. Wij delen gegevens met andere De Revolutie- Partners, zoals Vereniging Ons Recht, wanneer wij misbruik of schadelijk gedrag constateren bij iemand die een van onze producten gebruikt.

Geavanceerde technologieën gebruiken en ontwikkelen om veilige en functionele services aan iedereen aan te bieden:

Wij gebruiken en ontwikkelen geavanceerde technologieën, zoals kunstmatige intelligentie, systemen voor machine learning en augmented reality, zodat mensen onze producten veilig kunnen gebruiken, ongeacht hun fysieke mogelijkheden of geografische locatie. Wij bouwen ook geavanceerde netwerk- en communicatietechnologie om meer mensen te helpen met elkaar te verbinden in recht. Verder ontwikkelen wij geautomatiseerde systemen om ons beter in staat te stellen misbruik en gevaarlijke activiteiten op te sporen en te verwijderen die onze community en de integriteit van onze producten kunnen schaden.

Manieren onderzoeken om onze services beter te maken:

Wij voeren onderzoek uit om onze producten te ontwikkelen, te testen en te verbeteren. Hiervoor analyseren wij onder meer de gegevens die wij hebben over onze gebruikers en krijgen wij inzicht in hoe mensen onze producten gebruiken, bijvoorbeeld door enquêtes en tests uit te voeren en problemen met nieuwe functies op te lossen. In ons gegevensbeleid lichten wij toe hoe wij gegevens gebruiken om dit onderzoek te ondersteunen ten behoeve van de ontwikkeling en verbetering van onze services.

Bieden van consistente en probleemloze ervaringen in alle producten van De Revolutie-organisaties:

Onze producten helpen jou mensen, groepen, bedrijven, organisaties en anderen te vinden die jij belangrijk vindt en hiermee in contact te komen. Wij ontwerpen onze systemen zodanig dat jij ervaring in de verschillende producten van De Revolutie-bedrijven/organisaties die jij gebruikt, consistent en probleemloos is.

2. Hoe onze services worden gefinancierd.

In plaats van te betalen voor het gebruik van De Revolutie en de andere producten en services die wij aanbieden, stem jij er door het gebruik van De Revolutie-producten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn mee in dat wij jou advertenties kunnen laten zien waarvoor bedrijven en organisaties ons betalen die te promoten op en buiten de producten van De Revolutie-bedrijven/ organisaties. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens, zoals informatie over jouw activiteiten en interesses, om jou advertenties te laten zien die relevanter zijn voor jou.

Het beschermen van de privacy van mensen staat centraal in de manier waarop wij ons advertentiesysteem hebben ontworpen. Dit houdt in dat wij jou relevante en nuttige advertenties kunnen laten zien zonder dat wij adverteerders vertellen wie jij bent. Wij verkopen jouw persoonsgegevens niet. Wij staan het adverteerders toe om ons te vertellen over bijvoorbeeld hun zakelijke doelstelling en het soort doelgroep waaraan zij hun advertentie willen laten zien (zoals mensen tussen de 18 en 35 jaar die graag fietsen). Wij laten hun advertentie vervolgens zien aan mensen die mogelijk zijn geïnteresseerd.

Wij verstrekken adverteerders ook rapporten over de prestaties van hun advertenties om hen te helpen inzicht te krijgen in hoe mensen interactie hebben met hun inhoud zowel op als buiten De Revolutie. Wij bieden bijvoorbeeld algemene demografische informatie en informatie over interesses aan adverteerders aan, zodat ze meer inzicht krijgen in hun doelgroep (zij weten dan bijvoorbeeld dat een advertentie is bekeken door een vrouw tussen de 25 en 34 jaar oud en is geïnteresseerd in huishoudelijke producten). Wij delen geen gegevens op basis waarvan het direct te herleiden is dat het om jou gaat (zoals jouw naam of e-mailadres waarmee op zichzelf contact met jou kan worden opgenomen of kan worden bepaald wie jij bent), tenzij jij ons daar specifiek toestemming voor geeft.

Wij verzamelen en gebruiken jouw persoonsgegevens om jou de hierboven beschreven services te verlenen. Raadpleeg ons gegevensbeleid voor meer informatie over de manier waarop wij jouw gegevens verzamelen en gebruiken.

3. Jouw toezeggingen aan De Revolutie en aan onze community

Wij bieden jou en anderen deze services ter bevordering van onze missie in een eerlijke en betere wereld voor elkaar. In ruil daarvoor is het nodig dat jij de volgende toezeggingen doet:

1. Wie kan De Revolutie gebruiken

Als mensen achter hun meningen en acties staan, is onze community veiliger en verantwoordelijker. Jij moet om deze reden aan het volgende voldoen:

 • Gebruik dezelfde naam die jij in het dagelijks leven gebruikt bij het bestellen van producten;
 • Geef accurate informatie over jezelf;
 • Maak slechts één account (jouw eigen) en gebruik jouw tijdlijn voor persoonlijke doeleinden;
 • Deel jouw wachtwoord niet, geef anderen geen toegang tot jouw Revolutie-account en draag jouw account niet over aan iemand anders (zonder onze toestemming).

Wij proberen De Revolutie voor iedereen algemeen beschikbaar te maken, maar jij kunt De Revolutie in de volgende gevallen niet gebruiken:

 • Jij bent jonger dan 16 jaar;
 • Wij hebben jouw account eerder uitgeschakeld vanwege schendingen van onze voorwaarden of beleidsregels;
 • Jij mag onze producten, services of software op grond van de toepasselijke wetgeving niet ontvangen.

2. Wat jij op De Revolutie kunt delen en doen

Wij willen dat mensen De Revolutie gebruiken om zichzelf te uiten en om inhoud te delen die zij belangrijk vinden, maar dit mag niet ten koste gaan van de veiligheid en het welzijn van anderen of van de integriteit van onze community. Daarom stem jij ermee in dat jij het onderstaande gedrag niet zult vertonen (noch anderen hierin helpt of ondersteunt):

 1. Jij mag onze producten niet gebruiken om iets te doen of te delen:
  • dat deze voorwaarden, onze richtlijnen voor de community zijn, zo de wet van strafrecht ook strafbaar stelt en andere voorwaarden en beleidsregels die van toepassing zijn op jouw gebruik van De Revolutie, schendt;
  • dat onrechtmatig, misleidend, discriminerend of frauduleus is;
  • dat inbreuk maakt op de rechten van iemand anders, waaronder intellectuele-eigendomsrechten, of deze schendt.
 2. Jij mag geen virussen of kwaadaardige code uploaden of iets anders doen dat onze producten kan uitschakelen of overbelasten of dat de correcte werking of de juiste weergave van onze producten kan belemmeren.
 3. Jij mag geen gegevens verzamelen uit onze producten of hiertoe toegang verschaffen met behulp van geautomatiseerde middelen (zonder onze voorafgaande toestemming) of proberen toegang te krijgen tot gegevens waarvoor jij geen toestemming hebt.

Inhoud die deze bepalingen schendt, kan door ons worden verwijderd of geblokkeerd.

Als wij de inhoud die jij hebt gedeeld verwijderen omdat jij onze richtlijnen voor de community hebt geschonden, informeren wij jou hierover en lichten wij toe welke opties jij hebt om nog een beoordeling aan te vragen, tenzij jij deze voorwaarden ernstig of herhaaldelijk hebt geschonden, of als wij onszelf of anderen hierdoor blootstellen aan juridische aansprakelijkheid, onze community van gebruikers schade toebrengen, de integriteit of werking van een van onze services, systemen of producten in gevaar brengen of verstoren, wanneer wij beperkt zijn vanwege technische beperkingen of als dit ons om juridische redenen niet is toegestaan.

Wij sporen jou aan, ter ondersteuning van onze community, inhoud en gedragingen te rapporteren die volgens jou jouw rechten of onze voorwaarden en beleidsregels schenden.

3. De toestemmingen die jij ons verleent

Wij hebben bepaalde toestemmingen van jou nodig om onze services aan te bieden:

 1. Toestemming om de inhoud die jij maakt en deelt, te gebruiken: Sommige inhoud die jij deelt of uploadt, zoals foto’s of video’s, kan zijn beschermd door wetgeving op het gebied van intellectuele eigendom. Jij bent de eigenaar van de intellectuele-eigendomsrechten (zoals auteursrecht of handelsmerken) op zulke inhoud die jij maakt en die jij deelt op De Revolutie en de andere producten van De Revolutie-bedrijven/organisaties die jij gebruikt. Niets in deze voorwaarden ontneemt jou de rechten die jij hebt op jouw eigen inhoud. Het staat jou vrij om jouw inhoud te delen met iedereen en waar dan ook. Jij moet ons echter enkele juridische toestemmingen (ook wel ‘licentie’ genoemd) geven om die inhoud te gebruiken, zodat wij onze services kunnen aanbieden. Dit is uitsluitend ten behoeve van het aanbieden en verbeteren van onze producten en services die worden beschreven in artikel 1 hiervoor. Het betreft hier specifiek het volgende: wanneer jij op of in verband met onze producten inhoud deelt, plaatst of uploadt die valt onder intellectuele-eigendomsrechten, dan verleen jij ons een niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare, royaltyvrije en wereldwijde licentie om jouw inhoud te hosten, te gebruiken, te distribueren, aan te passen, uit te voeren, te kopiëren, in het openbaar weer te geven of te vertonen, te vertalen en om hiervan afgeleide werken te maken (in overeenstemming met jouw instellingen voor privacy en evt. apps). Dit houdt bijvoorbeeld in dat wanneer jij een foto deelt op De Revolutie, jij ons toestemming geeft deze foto op te slaan, te kopiëren en te delen met anderen (uiteraard in overeenstemming met jouw instellingen), zoals met serviceproviders die onze service of andere De Revolutie-producten die jij gebruikt, ondersteunen. Deze licentie zal eindigen nadat jouw inhoud is verwijderd uit onze systemen. Jij kunt inhoud afzonderlijk verwijderen of alles in een keer door jouw account te verwijderen. Meer informatie: over het verwijderen van jouw account: Je kunt op elk moment voordat jij jouw account verwijdert een kopie downloaden van jouw gegevens. Wanneer jij jouw inhoud verwijdert, is deze niet langer zichtbaar voor andere gebruikers, maar het kan nog wel op andere plekken op onze systemen aanwezig blijven, wanneer:
  • onmiddellijke verwijdering niet mogelijk is als gevolg van technische beperkingen (in dat geval wordt jouw inhoud verwijderd binnen negentig (90) dagen nadat jij deze hebt verwijderd);
  • jouw inhoud is gebruikt door anderen in overeenstemming met deze licentie en zij de inhoud niet hebben verwijderd (in dat geval blijft deze licentie van toepassing totdat die inhoud is verwijderd); of
  • onmiddellijke verwijdering ons zou beperken in onze mogelijkheden om:
   • illegale activiteiten of schending van onze voorwaarden en beleidsregels te onderzoeken of op te sporen (bijvoorbeeld om misbruik van onze producten of systemen op te sporen en te onderzoeken);
   • te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals het bewaren van bewijs; of
   • te voldoen aan een verzoek van een rechterlijke of administratieve instantie, wetshandhavende autoriteiten of een overheidsinstantie, in dat geval wordt de inhoud niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze wordt bewaard (de exacte duur verschilt per geval). In elk van bovenstaande gevallen blijft de licentie van kracht totdat de inhoud volledig is verwijderd.
 2. Toestemming om jouw naam, profielfoto en informatie over jouw acties met advertenties en gesponsorde inhoud te gebruiken: Jij geeft ons toestemming om jouw naam en profielfoto en informatie over acties die jij hebt ondernomen op De Revolutie naast of in verband met advertenties, aanbiedingen en andere gesponsorde inhoud die wij in onze producten weergeven, te gebruiken zonder dat wij jou een vergoeding verschuldigd zijn. Wij kunnen bijvoorbeeld aan jouw vrienden tonen dat jij interesse hebt in een geadverteerd evenement of dat jij een pagina leuk vindt die is gemaakt door een merk dat ons heeft betaald om zijn advertenties weer te geven op De Revolutie. Advertenties zoals deze kunnen alleen worden bekeken door mensen die jouw toestemming hebben om jouw acties op De Revolutie te zien.
 3. Toestemming om software die jij gebruikt of downloadt, bij te werken: Als jij onze software downloadt of gebruikt, geef jij ons toestemming om, indien beschikbaar, updates voor de software te downloaden en te installeren.

4. Beperkingen aan het gebruik van onze intellectuele eigendom

Als jij inhoud gebruikt waarop intellectuele-eigendomsrechten van toepassing zijn die wij hebben en die wij ter beschikking stellen in onze producten (zoals afbeeldingen, ontwerpen, video’s of geluiden die wij aanbieden en die jij toevoegt aan inhoud die jij maakt of deelt op De Revolutie), behouden wij alle rechten op deze inhoud (uitgezonderd jouw rechten). Jij mag alleen gebruikmaken van onze auteursrechten, handelsmerken (of vergelijkbare merken), wanneer dit uitdrukkelijk is toegestaan op grond van onze richtlijnen voor gebruik van merken of na onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Jij moet onze schriftelijke toestemming verkrijgen (of toestemming op grond van een open-sourcelicentie) om de broncode te wijzigen, er afgeleide werken van te maken, te decompileren of anderszins van ons te verkrijgen.

4. Aanvullende bepalingen

1. Bijwerken van onze voorwaarden

Wij zijn voortdurend bezig met het verbeteren van onze services en het ontwikkelen van nieuwe functies om zo onze Producten te verbeteren voor jou en onze community. Als gevolg daarvan kan het zijn dat wij deze Voorwaarden van tijd tot tijd moeten bijwerken, zodat ze een nauwkeurige afspiegeling blijven van onze services en praktijken. Er worden alleen wijzigingen aangebracht als de bepalingen niet langer geschikt zijn of als zij niet volledig zijn en alleen als de wijzigingen redelijk zijn en naar behoren rekening houden met jouw belangen. Wij handelen in ieders gelijk en algemeen belang waar dus jouw belang ook vooropstaat zo ieders belang gemoeid is.

Tenzij de veranderingen wettelijk verplicht zijn, die in overeenstemming met de fundamentele rechten van de mens zijn, informeren wij jou (bijvoorbeeld per e-mail of via onze websites) ten minste 30 dagen voordat wij wijzigingen aanbrengen in deze voorwaarden en geven wij jou de kans om de wijzigingen te bekijken voordat zij in werking treden. Zodra de bijgewerkte voorwaarden in werking zijn getreden, ben jij aan deze voorwaarden gebonden indien jij onze producten blijft gebruiken.

Wij hopen dat jij onze producten blijft gebruiken, maar als jij niet instemt met onze bijgewerkte voorwaarden en niet langer lid wilt blijven van de De Revolutie-community, kun jij jouw account op elk moment verwijderen.

2. Opschorting of beëindiging van account

Wij willen dat De Revolutie een plek is waar mensen zich welkom en veilig voelen om zich te uiten en om hun gedachten en ideeën te delen.

Als wij vaststellen dat jij onze voorwaarden of beleidsregels duidelijk, ernstig of herhaaldelijk hebt geschonden, waaronder specifiek onze richtlijnen voor de community, kan de toegang tot jouw account worden opgeschort of permanent worden uitgeschakeld. Wij kunnen jouw account ook opschorten of uitschakelen als jij herhaaldelijk inbreuk maakt op een ander zijn grondrechten van anderen of als wij hiertoe om juridische redenen verplicht zijn.

Wanneer wij dergelijke actie ondernemen, informeren wij jou hierover en lichten wij toe welke opties jij hebt om te vragen om een herziening, tenzij wij onszelf of anderen hierdoor blootstellen aan juridische aansprakelijkheid, onze community van gebruikers schade toebrengen, de integriteit of werking van onze services, systemen of producten in gevaar brengen of verstoren, wanneer er sprake is van technische beperkingen of als wij dit om juridische redenen niet mogen.

Als jij jouw account verwijdert of wij jouw account uitschakelen, eindigen deze voorwaarden als overeenkomst tussen jou en ons, maar blijven de volgende bepalingen van kracht: 3.3.1, 4.2-4.5.

3. Aansprakelijkheidsbeperkingen

Niets in deze Voorwaarden is bedoeld om onze aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken in geval van overlijden, persoonlijk letsel of frauduleuze voorstelling van zaken als gevolg van onze nalatigheid, noch om jouw wettelijke rechten te beïnvloeden. 1 ding staat voorop, het recht dient recht te blijven.

Wij nemen professionele zorgvuldigheid in acht bij het verstrekken van onze producten en services aan jou en bij het behoud van een veilige en foutvrije omgeving. Op voorwaarde dat wij met professionele zorgvuldigheid hebben gehandeld, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor verliezen die niet zijn veroorzaakt door een schending van deze voorwaarden door ons of anderszins door ons handelen, verliezen die niet redelijkerwijs voorzienbaar zijn door jou en ons op het moment waarop wij deze voorwaarden zijn aangegaan en gebeurtenissen die buiten onze redelijke invloed plaatsvinden. Niets is veilig in een wereld van misdaad. Wij doe al het mogelijke het veilig te houden.

4. Geschillen

Wij proberen duidelijke regels vast te stellen, zodat wij geschillen tussen jou en ons kunnen beperken en hopelijk voorkomen. Als er zich echter een geschil voordoet, is het handig om vooraf te weten waar dit kan worden opgelost en welke wetgeving van toepassing zal zijn. De voorwaarde is dat jij jouw klacht aan de commissie van toezichthouders voorlegt deze in redelijkheid en billijkheid tot een oplossing te brengen. Bij negatieve uitslag van klacht kan de juridische weg volgens Nederlands recht gevolgd worden.

Als jij een consument bent en in een lidstaat van de Europese Unie woont, zijn de wetten van die lidstaat van toepassing op alle vorderingen, redenen voor een rechtsvordering of geschillen die jij tegen ons hebt, die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden of de De Revolutie-producten (‘vordering’). Jij kunt deze vordering aanhangig maken bij elke bevoegde rechtbank in die lidstaat die jurisdictie heeft over de vordering. In alle andere gevallen ga jij ermee akkoord dat de vordering moet worden behandeld in een bevoegde rechtbank in Nederland en Nederlandse wetgeving deze voorwaarden en alle vorderingen beheerst, ongeacht de collisieregels.

5. Overig

 1. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen jou en De Revolutie met betrekking tot jouw gebruik van onze producten. Deze voorwaarden gaan voor eventuele eerdere overeenkomsten.
 2. Op enkele van de producten die wij aanbieden, zijn tevens aanvullende voorwaarden van toepassing. Als jij gebruikmaakt van een van deze producten, krijg jij de kans om akkoord te gaan met de aanvullende voorwaarden die deel zullen uitmaken van onze overeenkomst met jou. Als jij bijvoorbeeld onze producten/diensten gebruikt voor commerciële of zakelijke doeleinden, zoals het kopen van advertenties, het verkopen van producten, het ontwikkelen van apps of het beheren van een groep of pagina voor jouw bedrijf of organisatie of als jij gebruikmaakt van onze meetservices, dan moet jij instemmen met onze commerciële voorwaarden. (het is voor commerciële bedrijven bij ons nog niet mogelijk een pagina te maken er word aan gewerkt) Als jouw inhoud met muziek plaatst of deelt, moet jij voldoen aan onze muziekrichtlijnen. Voor zover eventuele aanvullende voorwaarden in strijd zijn met deze voorwaarden, zijn de aanvullende voorwaarden van toepassing met betrekking tot deze strijdigheid.
 3. Indien een deel van deze voorwaarden niet-afdwingbaar blijkt te zijn, blijft het resterende deel volledig van kracht. Als wij iets uit deze voorwaarden niet afdwingen, doen wij daarmee geen afstand van onze rechten. Een eventuele wijziging of afstand van deze voorwaarden moet schriftelijk worden gedaan en door ons worden ondertekend.
 4. Jij draagt geen rechten of verplichtingen op grond van deze voorwaarden over aan iemand anders zonder dat jij onze toestemming hebt.
 5. Jij kunt iemand aanwijzen (zo iemand noemen wij de contactpersoon voor een account met herdenkingsstatus) om jouw account te beheren als het de herdenkingsstatus heeft. Alleen de contactpersoon voor het account met herdenkingsstatus of een persoon die jij hebt aangewezen in een geldig testament of soortgelijk document waaruit duidelijke toestemming blijkt om jouw inhoud na overlijden of bij onvermogen openbaar te maken, kan vrijgave van jouw account vragen nadat het de herdenkingsstatus heeft gekregen.
 6. Deze voorwaarden verlenen geen rechten aan derde begunstigden. Al onze rechten en verplichtingen op grond van deze voorwaarden kunnen wij vrij overdragen in het geval van een fusie, overname of verkoop van activa, krachtens de wet of anderszins.
 7. Jij moet weten dat wij in bepaalde omstandigheden de gebruikersnaam van jouw account moeten wijzigen (bijvoorbeeld wanneer iemand anders aanspraak maakt op de gebruikersnaam en deze niet gerelateerd lijkt te zijn aan de naam die jij in het dagelijks leven gebruikt). Wij informeren jou van tevoren wanneer wij dit moeten doen en lichten toe waarom.
 8. Wij zijn altijd blij met feedback en andere suggesties over onze producten en services. Jij moet jou echter wel realiseren dat wij deze kunnen gebruiken zonder beperkingen en zonder verplichting om jou hiervoor te vergoeden en wij zijn niet verplicht deze vertrouwelijk te houden.

5. Andere voorwaarden en beleidsregels die mogelijk op jou van toepassing zijn

 • Richtlijnen voor de community: deze richtlijnen schetsen onze normen betreffende de inhoud die jij op De Revolutie plaatst en jouw activiteiten op De Revolutie en in andere De Revolutie-producten. Welke je in de privacy verklaring en algemene voorwaarde lezen kunt.
 • Commerciële voorwaarden: deze voorwaarden zijn van toepassing wanneer jij ook toegang hebt tot, of gebruik maakt van onze producten voor commerciële of zakelijke doeleinden, waaronder adverteren, het beheren van een app op ons Platform, het gebruik van onze meetservices, het beheer van een groep of pagina voor een bedrijf of organisatie of het verkopen van goederen of services. ( deze service is binnenkort beschikbaar en regels van toepassing voor de commercieel bedrijfs-paginas die op dit moment nog niet zijn toegestaan) wat wel is toegestaan is al vast uw bedrijfs-naam via het aanmaken in groepen claimen door die aan te maken. Verkopen en commercieel advertentie in die groepen plaatsen is nog niet toegestaan. Om gebruikt te maken van een commercieel pagina heeft uw een betaalde site nodig met VIP account die u via beheerder aan kunt vragen.
 • Voorwaarden voor selfservice-advertenties: deze voorwaarden zijn van toepassing wanneer jij de selfservice-interfaces voor advertenties gebruikt om advertenties of andere. commerciële of gesponsorde activiteiten of inhoud te maken, in te dienen of te leveren.
 • Informatie met betrekking tot merken van De Revolutie: deze richtlijnen schetsen de beleidsregels die gelden voor het gebruik van De Revolutiemerken-logo’s en -schermafbeeldingen.
 • Muziekrichtlijnen: deze richtlijnen schetsen de beleidsregels die van toepassing zijn als jij inhoud met muziek plaatst of deelt op De Revolutie.

Inzicht in onze beleidsregels

 • Handelsbeleid: in deze richtlijnen worden de beleidsregels beschreven die van toepassing zijn wanneer jij producten en services te koop aanbiedt op De Revolutie.

Eigenlijk is het vrij eenvoudig: niet doden, niet stelen, niet dwingen, niet discrimineren en vormen van handel die er mee verbonden zijn en volgens onze rechtsstaat strafbaar in schendingen van fundamentele mensenrechten zijn. Zo ook die privaatrechtelijk misleidend, bedrieglijk of frauduleus zijn, of een onduidelijk bedrijfsmodel hebben.

Producten en services die worden verkocht via De Revolutie, moeten voldoen aan onze richtlijnen voor de community en het handelsbeleid van De Revolutie. Ons handelsbeleid bevat richtlijnen over welke soorten producten en services te koop kunnen worden aangeboden op De Revolutie Verkopers moeten ook alle toepasselijke wet- en regelgeving naleven. Als hieraan niet wordt voldaan, kan dit verschillende gevolgen hebben, waaronder verwijdering van de geplaatste inhoud. Als jij herhaaldelijk inhoud plaatst die in strijd is met het beleid van De Revolutie, kunnen wij aanvullende actie ondernemen op jouw account. Wij behouden ons het recht voor elke advertentie om welke reden dan ook naar eigen goeddunken te weigeren, goed te keuren of te verwijderen.

Ook staan wij seksgerelateerde of gokgerelateerde handelingen, medicatie en supplementen op verkoop en advertenties niet toe.

Het kopen of verkopen van de volgende soorten artikelen is verboden voor commerciële producten via De Revolutie die tevens bij Nederlandse wet verboden zijn zo als bijvoorbeeld in:

 • Advertenties van erotische aard plaatsen of mogen kopen, verkopen of gebruiken van erotische producten om te promoten.
 • Dieren: Advertenties mogen het kopen of verkopen van dieren niet promoten.
 • Lichaamsdelen en -vloeistoffen: Advertenties mogen het kopen of verkopen van menselijke lichaamsdelen of vloeistoffen niet promoten.
 • Digitale media en elektronische apparaten: Het is niet toegestaan het kopen of verkopen van apparaten die het streamen van digitale inhoud op onbevoegde wijze of het verstoren van de functionaliteit van elektronische apparaten mogelijk maken of stimuleren, te promoten in advertenties.
 • Discriminatie: Advertenties en messenger-discussies voor handel mogen mensen niet discrimineren op basis van of een voorkeur voor mensen aangeven op basis van een persoonlijk kenmerk, inclusief, maar niet beperkt tot, ras, etniciteit, kleur, afkomst, nationaliteit, religie, leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur, genderidentiteit, gezinssituatie, burgerlijke staat, beperking of medische of genetische aandoening. Advertenties moeten voldoen aan alle toepasselijke wetten die discriminatie verbieden. Dit is inclusief, maar niet beperkt tot, discriminatie in advertenties voor huisvesting.
 • Documenten, geld en financiële instrumenten: Advertenties mogen het kopen of verkopen van echte of namaakdocumenten, geld, financiële instrumenten en speculatie gerelayeerde valuta niet promoten.
 • Kansspelen: Advertenties mogen het kopen, verkopen of faciliteren van online kansspelen om geld of geldswaarde, waaronder speculatief digitaal geld, niet promoten. Onder online kansspelen vallen games, weddenschappen, loterijen, casino’s, verzonnen sporten, bingo, poker en sweepstakes in een online omgeving.
 • Gevaarlijke goederen en stoffen: Advertenties mogen het kopen of verkopen van gevaarlijke stoffen niet promoten.
 • Uitbuiting van mensen en seksuele services: Advertenties mogen geen enkele vorm van mensenhandel, prostitutie, escortservices of seksuele services promoten.
 • Inneembare supplementen: Advertenties mogen het kopen of verkopen van inneembare supplementen bij wet verboden niet promoten. Advertenties mogen het kopen of verkopen van drugs, drugsartikelen of producten op recept niet promoten.
 • Teruggeroepen producten: Advertenties mogen het kopen of verkopen van teruggeroepen producten niet promoten. Als jij niet zeker weet of een artikel dat jij koopt of verkocht is teruggeroepen, kijk jij op de website van de fabrikant van het artikel of de betreffende overheidsinstantie.
 • Services van andere bedrijven of organisaties kunnen niet geadverteerd worden dan door ons advertentie kanalen.
 • Gestolen goederen: Advertenties mogen het kopen of verkopen van gestolen artikelen niet promoten.
 • Schending externe partij: Advertenties mogen geen inhoud bevatten die inbreuk maakt op de intellectuele-eigendomsrechten van een externe partij of deze rechten schendt, met inbegrip van auteursrechten of handelsmerken. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de promotie of verkoop van namaakartikelen, zoals goederen die het handelsmerk (naam of logo) en/of kenmerkende eigenschappen van de producten van andere bedrijven kopiëren om een echt product te imiteren.
 • Tabaksproducten en gerelateerd toebehoren: Advertenties mogen het kopen of verkopen van tabaksproducten en gerelateerde toebehoren niet promoten.


Laatst gewijzigd: 4 mei 2020