Gegevensbeleid

Gegevensbeleid

In dit beleid wordt beschreven welke informatie we verwerken ter ondersteuning van De Revolutie, Messenger en andere producten en functies die door De Revolutie worden aangeboden
(De Revolutie-producten of Producten).
Je vindt aanvullende hulpmiddelen en informatie in De Revolutie-instellingen en de profiel Pagina-instellingen.

Welke soorten informatie verzamelen we?

We moeten informatie over jou verwerken om De Revolutie-producten te kunnen aanbieden. Welke soorten informatie we verzamelen, hangt af van hoe je onze Producten gebruikt voor zakelijke klanten (VIP Account) is dat anders dan voor niet commercieel handelende mensen.
Ga naar je profiel Pagina-instellingen om instellingen naar eigen keus te bepalen.

Dingen die jij en anderen doen en aanbieden.

 • Gegevens en inhoud die je aanbiedt. We verzamelen de inhoud, communicatie en andere informatie die je aanlevert wanneer je onze Producten gebruikt, waaronder wanneer je je registreert voor een account, inhoud maakt of deelt, en wanneer je chatberichten verstuurt en communiceert met anderen, zo dat jij en je vrienden dit ook kunnen zien lezen delen en gebruiken. Dit kan betrekking hebben op informatie in of over de inhoud die je levert (bijvoorbeeld metagegevens), zoals de locatie van een foto of de datum waarop een bestand is gemaakt. Onze systemen verwerken inhoud en communicatie van jou en anderen automatisch om de context te analyseren en te achterhalen waar ze over gaan. Dit gebeurt voor de onderstaande doeleinden. Meer informatie over hoe je kunt bepalen wie ziet wat jij deelt. Stel je in op je profiel pagina.
  • Gegevens met speciale bescherming: je kunt ervoor kiezen om in de De Revolutie-profielvelden gegevens op te geven of om levensgebeurtenissen toe te voegen over je geloofsovertuiging, politieke voorkeur, personen waarin je bent geïnteresseerd of je gezondheid. Deze en andere informatie (zoals over je ras of etniciteit, filosofische overtuigingen en lidmaatschappen van vakbonden) wordt speciaal beschermd op basis van AVG EU-wetgeving. En geeft je dus de keus alleen ik in te stellen. Maar ook hier bepaal je wat je mensen over je zelf wilt vertellen als je dit voor je vrienden deelt.
 • Netwerken en verbindingen. We verzamelen informatie over de mensen, Pagina’s, accounts, hashtags en groepen waarmee je bent verbonden en de manier waarop je hiermee interageert in onze Producten, zoals de mensen met wie je het meest communiceert of de groepen waarvan je lid bent, deze in je overzicht weer te kunnen geven.
 • Informatie over transacties in onze Producten. Als je onze Producten gebruikt voor aankopen of andere financiële transacties (zoals wanneer je iets koopt in een game of een bedrag doneert), verzamelen we informatie over de aankoop of transactie. We verzamelen onder meer je betalingsgegevens, zoals het nummer van je creditcard of betaalkaart en andere kaartgegevens, andere account- en verificatiegegevens, en details met betrekking tot facturatie, verzending en contactgegevens.
 • Dingen die anderen doen en informatie over jou die ze aanleveren. We ontvangen en analyseren ook inhoud, communicatie en informatie die anderen aanleveren wanneer ze gebruikmaken van onze Producten. Dit kan informatie over jou zijn, zoals wanneer anderen een foto van jou delen of erop reageren, ze je een chatbericht verzenden of ze je contactgegevens uploaden, synchroniseren of importeren.


Dit wordt verder beschreven in de De Revolutie-voorwaarden . We doen het volgende:

 • Informatie op verschillende De Revolutie-producten en apparaten: we combineren informatie over je activiteiten in verschillende De Revolutie-producten en op verschillende apparaten met elkaar om een persoonlijkere en consistentere ervaring te bieden in alle De Revolutie-producten die je gebruikt, waar je ze ook gebruikt. We kunnen je bijvoorbeeld aanraden om lid te worden van een groep op De Revolutie die mensen bevat die je ook volgt of waarmee je in Messenger communiceert.
 • Productonderzoek en -ontwikkeling: we gebruiken de informatie die we hebben om onze Producten te ontwikkelen, testen en verbeteren, waaronder door enquêtes en onderzoek uit te voeren en nieuwe producten en functies te testen en de gevonden problemen op te lossen.
 • Advertenties en andere gesponsorde inhoud: we maken gebruik van de informatie die we over jou hebben, inclusief informatie over je interesses, acties en verbindingen, om advertenties, aanbiedingen en andere gesponsorde inhoud voor jou te selecteren en te personaliseren.

Veiligheid, integriteit en beveiliging bevorderen.

We gebruiken de informatie die we hebben, om accounts en activiteit te verifiëren, schadelijk gedrag tegen te gaan, spam en andere slechte ervaringen te detecteren en te voorkomen, de integriteit van onze Producten te waarborgen en veiligheid in en buiten onze website De Revolutie-producten te waarborgen.

Communiceren met jou.

We gebruiken de informatie die we hebben om je nieuwsberichten te sturen, met je te communiceren over onze Producten en je op de hoogte te stellen van ons beleid en onze voorwaarden, waneer die veranderen. We gebruiken je informatie ook om te antwoorden wanneer je contact met ons opneemt Of producten van ons kocht waarover je wilt communiceren.

Je informatie wordt op de volgende manieren met anderen gedeeld:

Delen in De Revolutie-producten

Mensen en accounts waarmee je deelt en communiceert

Wanneer je deelt en communiceert via onze Producten, kun je bepalen welke doelgroep ziet wat je deelt. Je kunt bijvoorbeeld wanneer je een bericht plaatst op De Revolutie, een doelgroep selecteren voor het bericht, zoals een groep, al je vrienden, iedereen of een aangepaste groep mensen. Als je Messenger of gebruikt om met mensen of bedrijven te communiceren, kunnen die mensen en bedrijven op vergelijkbare wijze de inhoud zien je die verzendt. Je netwerk kan ook zien welke acties je uitvoert in onze Producten, waaronder interacties met advertenties en gesponsorde inhoud. We laten andere accounts ook zien wie hun pagina op De Revolutie- of hun-verhalen heeft bekeken.
Meer informatie over welke informatie openbaar is en hoe je je zichtbaarheid op De Revolutie en zelf bepaalt.

Inhoud over jou die anderen (opnieuw) delen

Je moet er goed over nadenken met wie je zaken deelt, want de mensen die je activiteiten in onze Producten zien, kunnen de inhoud zowel in als buiten onze Producten delen, ook met mensen die geen deel uitmaken van je oorspronkelijke doelgroep. Als je bijvoorbeeld een bericht deelt of een bericht naar specifieke vrienden of accounts verstuurt, kunnen zij die inhoud downloaden, er een schermafbeelding van maken of deze opnieuw delen met anderen op of buiten onze Producten. De inhoud kan daarbij persoonlijk of via platforms of groepen worden gedeeld. Wanneer je een opmerking plaatst bij het bericht van iemand anders of wanneer je reageert op de inhoud van iemand anders, is je opmerking of reactie zichtbaar voor iedereen die de inhoud van die persoon kan zien. Deze persoon kan later het publiek wijzigen.

Mensen kunnen onze Producten ook gebruiken om inhoud over jou te maken en deze te delen met een publiek naar keuze. Mensen kunnen bijvoorbeeld een foto van je delen in een verhaal, je noemen in een bericht, je taggen op een locatie of informatie over je delen in hun (chat)berichten. Als je je niet prettig voelt bij iets dat anderen in onze Producten over jou hebben gedeeld, kun daar over rapporteren via de knop klacht.

Informatie over je huidige status en aanwezigheid in onze Producten.

Mensen in je netwerken kunnen signalen zien die hen informeren over wanneer je actief bent in onze Producten. Ze kunnen bijvoorbeeld zien of je momenteel actief bent op , in Messenger of op De Revolutie. Je kunt dit aan of uitzetten in je profiel pagina


Nieuwe eigenaar.

Als ons eigendom van of onze controle over alle of een deel van onze Producten en bijbehorende middelen verandert, kunnen we je informatie overdragen aan de nieuwe eigenaar.

Delen met externe partners

We werken samen met externe partners die ons helpen onze Producten aan te bieden en te verbeteren, of die De Revolutie Business-hulpmiddelen gebruiken om meer omzet te genereren. Deze samenwerkingen maken het mogelijk om onze Partners te beheren en gratis services aan te bieden aan mensen over de hele wereld. Wij verkopen je informatie niet en zullen dat ook nooit doen. Er gelden daarnaast strenge regels voor de manier waarop onze partners de gegevens die wij aanleveren, mogen gebruiken en bekendmaken. Hieronder volgen de soorten externe partijen waarmee we informatie delen:

Adverteerders.

We bieden adverteerders rapporten over welke soorten mensen hun advertenties zien en hoe de advertenties presteren, maar er wordt geen informatie gedeeld waarmee jij persoonlijk kan worden geïdentificeerd (zoals je naam of e-mailadres, waarmee contact met je zou kunnen worden opgenomen of waarmee duidelijk wordt wie je bent), tenzij je ons hiervoor toestemming geeft. zodat ze meer inzicht krijgen in hun doelgroep (ze weten dan bijvoorbeeld dat een advertentie is bekeken door een vrouw tussen de 25 en 34 jaar oud is en is geïnteresseerd in huishoudelijke artiekelen). We bevestigen ook op basis van welke De Revolutie-advertenties je hebt besloten een aankoop te doen of actie hebt ondernomen bij een adverteerder.

Meetbedrijven.

We delen informatie over jou met Partners die deze informatie verzamelen en samenvoegen om onze partners analyses en meetrapporten te kunnen bieden.

Partners die goederen en services aanbieden in onze Producten.

Wanneer je je aanmeldt voor het ontvangen van premium inhoud of als je via onze Producten iets koopt van een verkoper, is het mogelijk dat de maker van de inhoud of de verkoper je openbare informatie en andere informatie die je met hen deelt, ontvangt. Daarnaast wordt er informatie gedeeld die nodig is om de transactie te voltooien, zoals de verzend- en contactgegevens.

Onderzoekers en academici.

We verstrekken ook informatie en inhoud aan onderzoekspartners (onze toezichthouder) en academici (Vereniging Voor vrijheid), zodat ze onderzoek kunnen uitvoeren ter bevordering van onderwijs en innovatie die in het teken staan van onze vrijheid het bedrijf of onze missie, en waarmee ontdekking en innovatie worden gestimuleerd met betrekking tot onderwerpen die van algemeen maatschappelijk belang zijn, die dienen voor technologische vooruitgang, die van algemeen belang zijn of die van belang zijn voor gezondheid en welzijn. Voor de vereniging Ons Recht. Waar jij zelf ook aan mee kunt doen of zelfs bestuurder kunt worden je wereld te verbeteren.

Handhaving van de wet of wettelijke verzoeken.

We delen informatie met de wetshandhaving en om te antwoorden op wettelijke verzoeken die in de onderstaande gevallen worden gedaan.

Hoe werken de De Revolutie-partners samen?

De Revolutie en partners delen hun infrastructuur, systemen en technologie met andere De Revolutie-Partners (zoals Stichting Recht, Vereniging Voor vrijheid, Vereniging Ons Recht ) om een innovatieve, relevante, consistente en veilige ervaring te bieden via alle Producten van De Revolutie-Partners die je gebruikt. We verwerken voor deze doeleinden ook informatie over jou via de verschillende Revolutie-Partners, voor zover is toegestaan door de toepasselijke wetgeving en overeenkomstig de voorwaarden en beleidsregels van die Partners.

Wat is onze rechtsgrond voor het verwerken van gegevens?

We verzamelen, gebruiken en delen de gegevens die we hebben, op de hierboven beschreven manieren:

 • indien nodig, om te kunnen voldoen aan onze De Revolutie-servicevoorwaarden of -gebruiks-voorwaarden;
 • in overeenstemming met de toestemmingen die jij hebt gegeven. Deze toestemmingen kun je te allen tijde herroepen via de De Revolutie-instellingen op je profiel;
 • voor zover noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;
 • om jouw belangen of die van anderen te beschermen;
 • indien nodig, met het oog op maatschappelijke belangen; en je uit te nodigen voor deelname aan workshops of groepen die zich voor ieders belang inzetten die jouw interesseren en aandacht hebben.
 • indien nodig voor onze legitieme belangen (of die van anderen), waaronder voor onze belangen bij het bieden van een innovatieve, gepersonaliseerde, veilige en winstgevende service aan onze gebruikers en partners, tenzij die belangen niet zwaarder wegen dan jouw belangen of jouw basisrechten en vrijheden waarvoor persoonlijke gegevens verplicht moeten worden beschermd van uit de wet.

Hoe kun je je rechten uitoefenen die voortvloeien uit de AVG?

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming heb je het recht om je gegevens te bekijken, te corrigeren, over te dragen en te wissen . Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde soorten verwerking van je gegevens en deze te beperken. Het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van je gegevens als het gaat om werkzaamheden die we uitvoeren in het algemeen belang of die we uitvoeren voor onze legitieme belangen of die van een derde. Je kunt dit recht uitoefenen op De Revolutie door je profiel zelf aan te passen en of de beheerder aan te schrijven.

Gegevensbehoud, accounts deactiveren en verwijderen

We bewaren gegevens tot dit niet meer nodig is voor het aanbieden van onze services van De Revolutie-producten, of tot je account wordt verwijderd (afhankelijk van welk geval zich het eerst voordoet). Dit wordt in elk geval afzonderlijk bekeken en is afhankelijk van zaken als de aard van de gegevens, waarom ze zijn verzameld en verwerkt en de relevante wettelijke of operationele vereisten rond bewaring. Als je bijvoorbeeld iets op De Revolutie zoekt, kun je die zoekopdracht te allen tijde bekijken en verwijderen uit je zoekgeschiedenis, maar de log van de zoekopdracht wordt pas na zes maanden uit de logboeken verwijderd. Als je een kopie van je officiële identiteitsbewijs hebt ingediend voor het verifiëren van je account, wordt die kopie 30 dagen na het indienen verwijderd.
Wanneer je je account verwijdert, verwijderen we inhoud die je hebt geplaatst, zoals je foto’s en statusupdates. Je kunt die informatie in een later stadium niet meer terughalen. Je hebt de mogelijkheid een back-up te maken van je gegevens op je profiel pagina. Informatie die anderen over je hebben gedeeld, maakt geen deel uit van je account en wordt dus niet verwijderd. Als je je account op om het even welk moment wilt verwijderen, ga je naar de je Revolutie-proviel pagina

Hoe reageren we op wettelijke verzoeken of voorkomen we schade?

We openen, bewaren en delen je gegevens met regelgevende instanties, wethandhavingsinstanties en anderen:

 • In antwoord op een wettelijk verzoek, indien we te goeder trouw van mening zijn dat de wet ons verplicht dit te doen. Voor we dit doen zal de juridisch afdeling van onze toezichthoudend organisatie dit zorgvuldig nakijken We kunnen ook tegemoetkomen aan wettelijke verzoeken wanneer we te goeder trouw van mening zijn dat dit wettelijk is vereist in dat rechtsgebied, gebruikers in het desbetreffende rechtsgebied treft en in overeenstemming is met internationaal aanvaarde normen.
 • Wanneer we te goeder trouw van mening zijn dat dit nodig is om: fraude, niet-geautoriseerd gebruik van de Producten, schendingen van onze voorwaarden of beleidsregels of andere schadelijke of illegale activiteit te detecteren, voorkomen en verhelpen; onszelf (inclusief onze rechten, ons eigendom en onze Producten), jou of anderen te beschermen, waaronder als onderdeel van onderzoeken of verzoeken van regelgevende instanties; of om overlijden of imminent persoonlijk letsel te voorkomen. Indien relevant verstrekken we bijvoorbeeld informatie aan en ontvangen we informatie van externe partners over de betrouwbaarheid van je account om fraude, misbruik en andere schadelijke activiteiten in en buiten onze Producten te voorkomen.

Informatie die we over jou ontvangen (inclusief financiële transactiegegevens met betrekking tot aankopen betaald via De Revolutie), kan worden gebruikt en voor een langere periode worden bewaard in geval deze het onderwerp is van een wettelijk verzoek of een wettelijke verplichting, een onderzoek van overheidswege of onderzoeken met betrekking tot mogelijke schendingen van onze voorwaarden of beleidsregels, of om schade te voorkomen. We bewaren ook informatie van accounts die voor een periode van ten minste een jaar zijn uitgeschakeld wegens schendingen van onze voorwaarden, om herhaald misbruik of andere schendingen van onze voorwaarden te voorkomen.

Hoe brengen we je op de hoogte van wijzigingen aan dit beleid?

We brengen je op de hoogte voordat we wijzigingen doorvoeren in dit beleid en bieden je de mogelijkheid om het aangepaste beleid te lezen voordat je besluit verder gebruik te maken van onze Producten.

Contact opnemen met De Revolutie in verband met vragen

Je vindt op De Revolutie en meer informatie over hoe privacy werkt. Als je vragen hebt over dit beleid, kun je contact met ons opnemen zoals hieronder wordt beschreven.

Contact met ons opnemen

De Revolutie Nederland is de gegevensbeheerder die verantwoordelijk is voor je informatie. Je kunt online contact opnemen of je vraag per mail versturen naar: [email protected]

wanneer je klacht niet word afgehandeld of niet naar tevredenheid afgehandeld word,
hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit van De Revolutie Nederland De Stichting Recht.Laatst gewijzigd: 4 mei 2020