Het boek KEN UW RECHT – Vrijheid is uw recht nu te bestellen.

Het boek KEN UW RECHT – Vrijheid is uw recht nu te bestellen in de voorverkoop.
„Ken uw recht” is een uniek boek dat je écht helpt om een veel sterkere positie in te kunnen nemen in allerlei juridische zaken. Het laat je alle wetten en wetgeving zien die voor jouw vrijheid van belang zijn. Het boek staat vol met zinnige tips en waarschuwingen, ook ten aanzien van de juridisch vaak onjuiste werkwijze van overheidsinstanties.
Michael van Leeuwen is tot op de bodem van het Nederlands recht gegaan, vanuit enerzijds een diepe verontwaardiging over de nadelige positie waarin veel mensen onnodig terechtkomen, en anderzijds vanuit een bevlogenheid om een bijdrage te leveren aan een waarlijk rechtvaardige maatschappij waarin rechtsregels helder zijn en wetten ook echt worden nageleefd.

Onthullend, praktisch en een echte oogopener.
Een must voor iedereen die op de juiste manier zijn recht wil halen!

Michael van Leeuwen is een uniek buitenbeentje op allerlei gebied. Hij is rechtsfilosoof en op het gebied van wetenschap en rechtsaangelegenheden autodidact. Hij is een veel gevraagde, geliefde en succesvolle spreker die veel mensen bewust heeft gemaakt van hun recht. Vanwege zijn diepgaande kennis heeft hij de bijnaam ‘maestro’ gekregen.

Het boek verschijnt rond 20 februari en is via de gewone boekhandel te koop of te bestellen.

Het is ook hier vooruit te bestellen: https://www.symbolon.biz/p/leeuwen-michael-van-ken-uw-recht-vrijheid-is-uw-recht

Steun Soul Community in strijd tegen onrecht (4 updates)

Ricardo Goofy Hendriks

1. Wij zijn op zoek naar een nieuwe advocaat! Het advocatenkantoor Joosten Advocatuur uit Venlo dat ons Hoger Beroep bijstond heeft zeer onzorgvuldig gehandeld waardoor onlangs is besloten een nieuwe advocaat in de arm te moeten nemen om het Hoger Beroep verder mee door te zetten. Alle kosten vanuit Joosten advocatuur zijn gelukkig vanwege de gemaakte fouten van diens medewerkers komen te vervallen! Op 31 januari 2023 wordt de datum van het Hoger Beroep tegen diens voormalig zakelijke verhuurder kenbaar gemaakt.

2. Willem Engel kon wel aangifte doen van Misbruik van Gezag maar wij niet ? Wij hebben sinds januari 2022 aangifte willen doen van Misbruik van Gezag maar dit proces word tot heden intern gesaboteerd. Zo werd ons verteld dat dit niet geregistreerd kon worden als feitcode. Na een maandenlang klachtbehandelingstraject is door een externe commissie als ook door de Politiechef Limburg toegegeven dat dit inderdaad niet kon maar wel mogelijk zou moeten zijn en is er besloten om het systeem aan te passen waardoor een aangifte Misbruik van Gezag voortaan wel kan worden geregistreerd in de feitcode. Zie: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10225378951974406&set=pb.1642267717.-2207520000.&type=3 Deze omstandigheden zijn opmerkelijk gezien nu blijkt dat Willem Engel in datzelfde jaar wel aangifte heeft kunnen doen van misbruik van gezag en dit ook zelfs met wetsartikel 365 Sr benoemd stond in de feitcode. Zie: https://viruswaarheid.nl/wp-content/uploads/2022/11/2022-05-30-Aangifte-tegen-agenten-voor-arrestatie-16-mrt-2022.pdf Dit roept de nodige extra vragen op waar wij nu nog geen antwoord op hebben….

3. Wat nu? Wij zitten nu in twee Hoger Beroep procedures tegenover onze vorige verhuurders zowel prive als zakelijk. Rechters hebben in beide rechtszaken alle juridische omstandigheden rondom 19 dec 2021 bewust buiten beschouwing hebben gelaten. Hier zat onder meer een belangrijke uitspraak van het ECHR van 15 maart 2022 tussen die stelt dat de coronamaatregelen niet toereikend genoeg zijn om inbreuk te mogen maken op Art 11 van het EVRM. Het recht op een besloten bijeenkomst. Rechters hebben er doelbewust voor gekozen om deze uitspraak van het ECHR buiten beschouwing te laten en niet te beoordelen. Alle feitelijke aantoonbare argumenten die Ricardo & Izelina daarmee verder in het gelijk zouden stellen kunnen nu daarom nog alleen via bij het Hoger Beroep naar voren worden gebracht. Hiernaast zullen er ook nieuwe aangiftes worden gedaan m.b.t. Valsheid in Geschrifte. Een daarvan tegen de verzekeraar van de Gemeente Venray die beweert dat er niet gesloten is en de Boa’s die hebben verklaard wel uit opdracht namens de Gemeente Venray de sluiting te hebben uitgevoerd. Gezien de tegenstrijdigheid kan de rechter noch HvJ hier beide partijen in het gelijk stellen waardoor de leugen van de verzekeraar hiermee niet alleen zichtbaar wordt maar hoogstwaarschijnlijk ook strafrechtelijke gevolgen zal hebben voor diegene. Daarnaast zal er ook aangifte worden gedaan tegen een van de behandelend rechters die een valse verklaring in het vonnis heeft opgenomen om daarmee andere argumenten buiten beschouwing te laten. Het is een lang intens proces wat veel zichtbaar heeft gemaakt zo blijkt ook uit deze casus weer dat Nederland geen rechtstaat is.

4. Gelukkig hebben wij vanaf 31 januari 2023 nu weer een nieuwe leslocatie voor Soul Community als ook een geschikte locatie waar ze hun jongerenactiviteiten vanuit Stichting PowerBoost kunnen voortzetten. Tussentijds zijn wij nog wel druk op zoek naar een nieuwe woonruimte voor ons gezin. Wij hebben een zoon van 8 samen met twee huisdieren, een Husky en een goudvis waarmee wij nu tijdelijk bij familie verblijven. Een allesbehalve wenselijke situatie gezien dit niet de ideale omstandigheden zijn om in alle rust het Hoger Beroep, aangiftes en civielrechtelijke procedures voor te bereiden.

Wij zoeken juridische hulp van gemotiveerde advocaten. Tussentijds blijft alle financiële steun van harte welkom voor alle lopende omstandigheden waar wij momenteel nog mee zitten. Support kan via: https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=B5qFZ7s8kYaTg1yzYYdmEtEpY4wvx3w1 Bij voorbaat dank! Iedereen die al heeft gedoneerd ook nogmaals van harte dank! Zonder jullie steun was veel niet mogelijk geweest. Samen staan we sterk dus gaan we samen te werk. To be continued… https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ing.nl%2Fparticulier%2Fbetaalverzoek%2Findex.html%3Ftrxid%3DB5qFZ7s8kYaTg1yzYYdmEtEpY4wvx3w1&h=AT1AdqbXMqV0Gguf3SGz7oOITC5s2kwTkPYCWeggP2NfSk9ImxXNSSYLn5aFOOQhVt38-1VhIS5GUGl0ZWytH94TRWUxIR4JNwuy25EzDdM8_nr2nn2xBlSc7pLuV9_lBZWTH_MOSZ4aSocldQ&s=1

Gratis boek de vrije energie Encyclopedia

2535 pagina Energie van A tot Z uitleg, proefjes, tests enz Wil je ergens beginnen begin dan hier!

Zoek eerst naar een systeem waar je gevoel goed bij is voorbeelden te over veel plezier.

Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I -1
Chapter 1: Magnet Power
The ShenHe Wang permanent magnet motor-generator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 – 1
The Ecklin-Brown generator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 – 4
The Howard Johnson magnet motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 – 8
The Stephen Kundel permanent magnet motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 – 10
Charles Flynn’s permanent magnet motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 – 12
Steorn’s Magnet Motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 – 22
George Soukup’s Magnet Motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 – 24
Dietmar Hohl’s V-Magnet Motor and Jes Ascanius’ implementation of it . . . . . . . . . . . . . . . 1 – 27
Constructing a simple permanent magnet motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 – 28
Donald Kelly’s Magnet Motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 – 34
Mike Brady’s Perendev Magnet Motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 – 34
Magnetic shielding from Pasi Mäkilä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 – 35
The Twin Rotor suggestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 – 36
The Permanent Magnet Motor of Victor Diduck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 – 38
Chapter 2: Moving Pulsed Systems
The Adams Motor/Generator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 – 1
The Teruo Kawai Motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 – 15
James Hardy’s Water-jet Generator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 – 17
The RotoVerter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 – 19
Raoul Hatem’s Energy System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 – 25
Lawrence Tseung’s COP = 3.3 Pulsed Rotor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 – 27
Raising DC Motor Efficiency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 – 33
The Infinity Motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 – 43
Faraday’s Homopolar or N-Machine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 – 44
Art Porter’s Magnetic device . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 – 50
Chapter 3: Motionless Pulsed Systems
Charles Flynn’s devices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 – 1
Lawrence Tseung’s magnetic frame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 – 2
Thane Heins’ dual toroidal magnetic frame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 – 3
The High-power Motionless Generator of Clemente Figuera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 – 6
The Zero back-EMF Coils of Alexkor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 – 9
The Self-Powered Generators of Barbosa and Leal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 – 15
The First Barbosa and Leal Replication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 – 26
The Ultra-simple Device of Lorrie Matchett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 – 31
The Motionless Generator of Theodore Annis and Patrick Eberly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 – 38
Valeri Ivanov’s Motionless Generator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 – 47
The Motionless Generators of Kelichiro Asaoka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 – 48
Floyd Sweet’s VTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 – 61
Pavel Imris’ Optical Generator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 – 67
The Michel Meyer and Yves Mace Isotopic Generator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 – 70
The Colman / Seddon-Gilliespie Generator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 – 71
Don Smith’s Magnetic Resonance System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 – 73
A Practical Implementation of One of Don Smith’s devices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 – 98
Making a Solid-state Tesla Coil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 – 186
Constructing High-quality Coils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 – 190
Ming Cao’s Developments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 – 192
Russian Developments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 – 197
Chinese Developer ‘Salty Citrus’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 – 200
Using two Tesla Coils back-to-back . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 – 209
4The ‘Gegene’ Magnetic Plate Arrangement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 – 212
The Cold Electricity Coil of ‘UFOpolitics’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 – 219
Stanley Meyer’s Magnetic Particles Power Generator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 – 228
The work of Russ Gries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 – 238
Chapter 4: Gravity-Powered Systems
Lawrence Tseung’s Gravity Impact wheel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 – 1
The Chas Campbell System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 – 4
Jacob Bitsadze’s Pulley Ratio Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 – 6
The self-powered generator of José Luis García del Castillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 – 7
The Wilson self-powered DC generator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 – 11
The Bedini Pulsed Flywheel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 – 12
James Hardy’s Water-jet Generator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 – 13
The Donnie Watts self-powered generator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 – 14
The Two-year magnetic Pendulum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 – 53
Gravitational Effects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 – 56
Mikhail Dmitriev’s nudged weights gravity wheel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 – 58
The Veljko Milkovic Pendulum / Lever system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 – 60
Other Gravity Designs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 – 61
James Kwok’s “Hidro” Self-Powered Generator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 – 61
The Ribero Buoyancy Patent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 – 74
The 30-kilowatt Gravity-Powered Motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 – 76
William Skinners’ torque multiplier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 – 77
Chapter 5: Energy-Tapping Pulsed Systems
Frank Prentice’s horizontal wire system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 – 1
Dave Lawton’s Water Fuel Cell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 – 3
John Bedini’s Battery Pulse-Charger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 – 4
The Tesla Switch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 – 5
The Self-powered Free-Energy Generators of Carlos Benitez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 – 8
Bozidar Lisac’s 1-battery charger patent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 – 29
Lawrence Tseung’s “FLEET” toroid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 – 38
LaserSaber’s Joule Thief lighting circuits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 – 44
The Ed Gray / Marvin Cole Power System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 – 46
Tesla’s Experiments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 – 48
The Alberto Molina-Martinez Generator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 – 54
The Hubbard Self-powered Generator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 – 55
The Joseph Cater Self-powered Generator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 – 57
The Self-powered Generator of André Coutier .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 – 58
Floyd Sweet’s VTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 – 61
Rosemary Ainslie’s COP=17 heater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 – 63
Dr Oleg Gritskevitch’s COP=100 1.5 MW generator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 – 65
Chapter 6: Battery-Charging Pulsed Systems
Bedini Pulsing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 – 1
Roger Andrews’ switching system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 – 2
Ron Knight’s professional battery advice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 – 5
Ron Pugh’s Charger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 – 6
Ossie Callanan’s charging system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 – 18
The Self-charging system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 – 24
The Relay Coil Battery Charger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 – 25
The Re-wired Fan Charger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 – 26
The Automotive Coil Charger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 – 28
The Alexkor multiple battery charger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 – 30
Sucahyo’s pulse battery charger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 – 39
Howerd Halay’s cold electricity conditioning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 – 40
The ‘UFOpolitics’ motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 – 42
Michael Emme’s 3 Kilowatt Earth Battery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 – 43
A Battery Charger for just One Battery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 – 46
A Fast-Charge Joule Thief Arrangement from Rene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 – 54
Charles Seiler charging circuits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 – 54
The Joule Thief as a Battery Charger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 – 57
Chapter 7: Aerial Systems
Nikola Tesla’s Aerial Plate Power System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 – 1
The Jes Ascanius replication of Tesla’s Aerial Plate System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 – 8
Thomas Henry Moray’s System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 – 14
Herman Plauson’s System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 – 30
The ‘Alexkor’ Aerial System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 – 32
The ‘TREC’ Aerial System of Lawrence Rayburn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 – 34
Chapter 8: Fuel-less Motors
The Bob Neal Motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 – 1
The Scott Robertson air compressor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 – 4
The Leroy Rogers Motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 – 6
The Eber Van Valkinburg Motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 – 21
The Clem Motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 – 22
The Papp Motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 – 24
The Robert Britt Motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 – 27
Heinrich Klostermann’s Air Plasma Motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 – 27
Chapter 9: Passive Systems
Hans Cohler’s device . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 – 1
Thomas Trawoeger’s pyramid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 – 3
James Brock’s pyramid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 – 17
Les Brown’s pyramid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 – 20
Joseph H. Cater’s explanation of how a pyramid actually works . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 – 27
Pier Luigi Ighina’s “ERIM” and “Elios” passive devices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 – 29
The Joe Cell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 – 33
The Italian B.A.C. Coil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 – 64
Co-axial Cable Electrets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 – 65
Dan Davidson’s Research . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 – 67
Chapter 10: Vehicle Systems
Booster design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 – 1
Simple DC boosters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 – 2
The “Smack’s” booster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 – 17
The “Hotsabi” booster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 – 18
Controlling the Oxygen Sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 – 18
The Zach West booster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 – 39
Bill Williams’ “DuPlex” booster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 – 48
The ‘Hogg’ Electrolyser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 – 49
AVA Magnetic Levitation’s Spiral booster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 – 54
Advanced Boosters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 – 61
The Bob Boyce DC electrolyser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 – 62
Pulsed Water-Splitters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 – 102
Dave Lawton’s Meyer Replication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 – 103
Dr Cramton’s water-splitter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 – 122
Bob Boyce’s Toroidal water-splitter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 – 128
Resonance Water-Splitting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 – 129
Dave Lawton’s Auto-Tune Circuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 – 130
Running an Electrical Generator on Water Alone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 – 131
Running an Unmodified Generator on Water Alone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 – 156
Stan Meyer’s Water Injection System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 – 160
Peter Lindemann running a lawnmower on water alone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 – 165
Peter Lowrie’s High-Current Electrolyser System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 – 166
Water use in engines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 – 167
Ted Ewert’s Vortex Tube . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 – 170
Cam timing Issues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 – 175
Robert Krupa’s ‘FireStorm’ Spark Plug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 – 176
Plasma Ignition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 – 177
Roger Maynard’s Water Vapour Injection System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 – 178
“Fuelsavers” streamlining . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 – 180
The Ram Implosion Wing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 – 180
High mpg Carburettors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 – 180
llen Caggiano’s High-mpg carburettor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 – 182
A Fuel Vapourisation System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 – 186
Vortex Fuel Reforming (GEET) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 – 187
The Weird Nature of Water and Advanced Electrolysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 – 189
The Production of SG Water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 – 195
The Electrolyser of Charles Garrett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 – 208
The Electrolyser of Archie Blue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 – 209
The HHO cell of Paul Zigouras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 – 211
Chapter 11: Other Devices and Theories
The Tesla Generators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 – 1
Permanent Magnet Generator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 – 3
The Gravity Wave Detector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 – 3
The Butch Lafonte Motor / Generator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 – 5
The Joseph Newman’s COP = 8 Device . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 – 10
Daniel Cook’s Induction Coil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 – 21
Michael Eskeli’s Fuel-less Heater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 – 28
Cold Fusion – Andrea Rossi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 – 35
William Hyde’s COP = 10 Electrostatic Power Generator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 – 41
The Suppression of Knowledge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 – 50
Bob Beck’s Electronic Pulser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 – 55
Chapter 12: Electronics Tutorial
Voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 – 1
Resistance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 – 2
Ohm’s Law (resistive circuits only) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 – 10
The Potentiometer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 – 12
Understanding what circuit diagrams mean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 – 13
Semiconductors – Transistors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 – 15
Transistor Testers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 – 18
Emitter-followers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 – 21
Constant Current circuits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 – 20
Substitute Transistors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 – 22
Diodes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 – 25
Alternating Current. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 – 28
Coils (Inductors) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 – 28
Transformers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 – 32
Rectification and Power Supplies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 – 33
The Voltage Doubler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 – 36
Multivibrators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 – 37
The Bistable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 – 37
The Monostable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 – 38
The Astable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 – 39
Inverters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 – 39
Digital Logic and Truth Tables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 – 39
The NAND gate and Gating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 – 45
The NE555 Timer Chip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 – 49
The 741 Op-amp Chip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 – 64
The SCR (Thyristor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 – 67
The Triac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 – 67
A simple, versatile, Schmitt inverter signal generator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 – 70
The CD4022BC Divide-By-Eight Chip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 – 70
The cascaded CD4017B Divide-By-N circuitry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 – 73
The PIC chip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 – 74
Capacitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 -79
AC Circuitry, inductors and resonance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 – 81
Resonance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 – 85
Choosing unspecified component values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 – 86
Prototype Construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 – 89
Test Equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 – 94
Power Supply Unit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 – 97
The Oscilloscope. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 – 997
Measuring magnetic field strength . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 – 100
The Weird Stuff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 – 101
Chapter 13: Doubtful Devices
Paul Baumann’s “Thestakia” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 – 1
The Homopolar or “N-Machine” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 – 4
The “Romag” and “Mini-Romag” Generators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 – 8
The Frolov / Moller’s Atomic Hydrogen Generator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 – 11
Jesse McQueen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 – 12
The Nitro Cell (“D18”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 – 16
The HydroStar and HydroGen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 – 29
Hydrogen from Aluminium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 – 33
Francois Cornish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 – 34
Dave Lawton’s assymetric MEG variation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 – 35
The Devices of Hans Coler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 – 38
Chapter 14: Renewable Energy Devices
Heaters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 – 1
The Wood-gas Stove . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 – 1
Mr Teslonian’s wood-gas stove / electrical generator / fuel producer . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 – 4
The solid-fuel electricity stove . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 – 5
Henry Paine’s HHO patent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14 – 7
Sang Nam Kim’s HHO heaters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 – 7
The H-Cat HHO heater from Justin Church . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 – 10
Eugene Frenette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 – 11
Eugene Perkins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 – 12
The re-wired halogen heater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 – 15
William McDavid’s Wind-Power or Water-Power Generator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 – 15
Frank Herbert’s Wind Generator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 – 17
Mead and Holmes Power System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 – 19
Solar Ovens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 – 19
Solar Water Pasteurisation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 – 36
Solar Water Stills . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 – 45
Water purity and quality. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 – 53
Making Colloidal Silver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 – 60
Agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 – 62
Kimbal Musk’s “Urban Farming Accelerator” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 – 63
Toribio Bellocq’s Water Pump . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 – 64
Richard Dickinson’s Water Pump . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 – 65
Arthur Bentley’s Water Pump. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 – 66
The Self-powered Ram Pump . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 – 67
Discouraging mosquitoes and small flies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 – 69
Wave Power . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 – 70
Cooling Using Heat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 – 74
Solar Panels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 – 76
Lighting for Africa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 – 106
Manoj Bhargava’s energy system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 – 110
Low-cost Cooling Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 – 112
Sensible Building – Earthships . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 – 117
Chapter 15: A Simple Generator
Building a simple generator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 – 1
Chapter 16: Avoiding Lenz’s Law
An examination of the difficulty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 – 1
Chapter 17: Building a Simple Generator
Suggestions for building a flywheel generator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 – 1
Chapter 18: Building an Advanced Flywheel Generator
Suggestions for building an advanced flywheel generator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 – 1
Chapter 19: Building a Small Self-Powered Generator
Suggestions for building an advanced flywheel generator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 – 1
Chapter 20: Health
Methods of home treatment which have proved effective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 – 1
Chapter 21: Reversing Genetic Modification
A method of returning seed to its original healthy state . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 – 1
Chapter 22: The Sabourin Generator
Self-powered generator which charges a mobile phone overnight . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 – 1
Chapter 23: Some Earth Observations
The implications of the recent Excel microwave record distance . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 – 1
Appendix
US and UK Wire sizes and capacities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A -1
Howard Johnson’s permanent magnet motor patent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A – 2
The Pavel Imris minimal power lighting system patent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A – 10
The Colman/Seddon-Gillespie 70-year battery patent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A – 19
The Jon Sok An Lenz-less electrical generator patent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A – 23
The Molina Martinez self-powered electrical generator patent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A – 36
Michael Ognyanov’s solid-state electrical generator patent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A – 49
Edwin Gray’s electric motor patent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A – 55
Edwin Gray’s electric power supply patent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A – 74
The Adams-Aspden electrical motor-generator patent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A – 80
William Barbat’s self-powered electrical generator patent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A – 94
John Reardon’s AC generator patent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A – 126
Geoffrey Spence’s self-powered electrical generator patent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A – 143
Robert Alexander’s COP = 2.93 electrical generator patent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A – 156
Shigeaki Hayasaka’s electrical generator patent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A – 162
Larry Jamison’s electrical generator patent application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A – 175
Teruo Kawai’s COP>1 electric motor patent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A – 181
Joseph Newman’s Energy Generator patent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A – 202
Charles Flynn’s controlled magnetic devices patent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A – 216
Dan Davidson’s acoustic-magnetic electrical generator patent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A – 285
John Bedini’s battery-charging patent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A – 291
John Bedini’s motor-generator patent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A – 302
John Bedini’s pulse-charging system patent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A – 313
Hermann Plauson’s aerial power systems patent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A – 325
Roy Meyers’ Electricity-producing device patent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A – 364
Paulo and Alexandra Correa’s energy conversion patent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A – 372
Stanley Meyer’s Water Fuel patent 4,936,961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A – 401
Stanley Meyer’s hydrogen injection system for vehicles patent 4,389,981 . . . . . . . . . . . . . . . A – 407
Stanley Meyer’s hydrogen gas burner patent 4,421,474 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A – 417
Stanley Meyer’s hydrogen generation and enhancement patent 5,149,407 . . . . . . . . . . . . . . A – 422
Stanley Meyer’s water fuel generator patent CA 2,067,735 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A – 439
Stanley Meyer’s WFC control circuitry patent WO 92/07861 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A – 450
Stephen Meyer’s water-splitting patent application 2005/0246059 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A – 459
Henry Puharich’s water-splitting patent 4,392,230 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A – 467
Shigeta Hasebe’s spiral electrolyser patent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A – 497
Stephen Chambers’ hydroxy generator patent (Xogen Power Inc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A – 503
Charles Garrett’s water carburettor patent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A – 518
Archie Blue’s electrolyser patent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A – 526
Juan Aguero’s water-engine patent application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A – 531
Stephen Horvath’s water-powered car patent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A – 536
Christopher Eccles’ water-splitting cell patent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A – 561
Spiro Spiros’ COP>1 electrolyser patent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A – 568
Henry Paine’s hydroxy gas conversion patent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A – 603
Charles Pogue’s first high-mpg carburettor patent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A – 606
Charles Pogue’s second high-mpg carburettor patent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A – 614
Charles Pogue’s third high-mpg carburettor patent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A – 619
Ivor Newberry’s high-mpg carburettor patent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A – 627
Robert Shelton’s high-mpg carburettor patent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A – 632
Harold Schwartz’s high-mpg carburettor patent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A – 636
Oliver Tucker’s high-mpg carburettor patent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A – 639
Thomas Ogle’s high-mpg carburettor patent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A – 642
9Stephen Kundel’s permanent magnet motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A – 653
Charles Flynn’s permanent magnet motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A – 675
Claude Mead and William Holmes’ wind power storage system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A – 700
Graham Gunderson’s pulsed toroid generator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A – 706
Mike Brady’s “Perendev” magnet motor patent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A – 714
Donald Kelly’s magnet motor patent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A – 724
Bob Neal’s compressor patent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A – 732
Leroy Rogers’ compressed air engine patent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A – 739
Eber Van Valkinburg’s compressed air/oil engine patent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A – 755
Josef Papp’s inert-gas engine patent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A – 761
Robert Britt’s Inert-gas engine patent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A – 794
Floyd Sweet’s “VTA” Electrical Generator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A – 804
Theodore Annis and Patrick Eberly’s Motionless Generator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A – 818
William McDavid’s Wind-Power or Water-power Generator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A – 829
The ‘Hotsabi’ Booster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A – 845
The ‘Smacks’ Booster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A – 854
Dealing With the Vehicle Computer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A – 873
Bob Boyce’s High Efficiency Electrolyser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A – 895
The Designs of Donald Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A – 907
A Practical Implementation of Don Smith’s Devices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A – 938
Constructing High Quality Coils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A – 954
A Russian Implementation of Don Smith’s Designs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A – 955
Sergei’s “Dynatron” Circuitry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A – 960
Rosemary Ainslie’s COP=17 Heating Design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A – 976
The Wood Gas Generator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A – 997

https://www.vrijheidsrechten.nl/wp-content/uploads/2023/01/PJK-free-energy-encyclopaedia.pdf

De werkwijze rondom het CVOM en CJIB crimineel en fraude doe je onderzoek.

De werkwijze rondom het CVOM en CJIB. Een beschikking bestaat helemaal niet dit dient een officiële akte te zijn. Zie ook het pdf-document aan de onderzijde van deze post dat zeer uitvoerig met rechts uitspraken in jurisprudentie , deze feiten bevestigt.

Artikel 6:4 AWB Dit geld ook voor WHAV=Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften.

1.Het maken van bezwaar geschiedt door het indienen van een bezwaarschrift bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen.

2.Het instellen van administratief beroep geschiedt door het indienen van een beroepschrift bij het beroepsorgaan.

3.Het instellen van beroep bij een bestuursrechter geschiedt door het indienen van een beroepschrift bij die rechter.

Uitleg omtrent het proces: Je mag eerst een bezwaar indienen bij het bestuursorgaan (OM). Wat je ook schrijft, het wordt niet gelezen.

Je krijgt altijd een standaard briefje terug dat het bezwaar ongegrond is verklaart door een anonieme officier (zonder fysieke handtekening wat dus nietig is) en zonder argumenten.( lees artikel 156 lid 2 rv en artikel 3:39)

Wat je dan mag doen is een administratief beroep instellen bij het bestuursorgaan (OM) dat je het niet eens bent met de beslissing van een anonieme Officier van Justitie. Je vraagt dan eigenlijk om een herbeoordeling omtrent de beslissing. Vele zullen hebben opgemerkt dat je geen herbeoordeling krijgt. Je krijgt een brief binnen dat je eerst zekerheid moet stellen voordat het doorgestuurd kan worden naar een kantonrechter. In de brief staat dan ook beschreven dat een officier van justitie eerst het beroep/bezwaar opnieuw zal bekijken voordat het naar de kantonrechter wordt doorgestuurd.

Wat ze dan doen is dat ze jouw schrijven zonder volmacht/machtiging doorsturen naar de rechtbank. Je krijgt dan een brief binnen van het OM dat ze jouw schrijven hebben doorgestuurd naar de rechtbank. Vervolgens krijg je een brief binnen van de rechtbank (kanton) dat ze jouw beroep hebben ontvangen. Dit gaat heel snel achter elkaar!

Normaliter hoort een officier van justitie een nieuwe beslissing te geven, zodat jij zelf kan bepalen of je in beroep wilt gaan bij de rechtbank (zie punt 3). Op dit punt wordt o.a. de onaanvaardbare doorkruising gemaakt van publiekrecht naar privaat/civiel recht.

Je krijg dus nooit een herbeoordeling. Het wordt standaard doorgestuurd naar de rechtbank (misleiding en listige kunstgrepen). Het gebeurt ook regelmatig, als je geen zekerheid stelt, dat het alsnog wordt doorgestuurd naar de rechtbank. Je wordt dan niet-ontvankelijk verklaard, omdat je niet voldaan hebt aan het stellen van zekerheid.

* Volgens artikel 11 wahv lid 1 en 5 mag een officier van justitie alleen je beroepsschrift pas doorsturen als de zekerheidstelling is betaald. Anders niet! Toch delen deze mensen zonder jouw toestemming de stukken met de rechtbank. Het ergste is dat de rechtbanken hierin meegaan terwijl ze dit helemaal niet mogen accepteren. Standaard wordt er gezegd ” dit is eenmaal de werkwijzen die wij uitvoeren”. Zoals de meeste mensen wel weten vallen alle rechtbanken sinds 2021 onder een publieke rechtspersoon van de Staat der Nederlanden.

Zo wordt je dus misleid en bedonderd!! Mocht je dus een tweede administratieve bezwaar indienen vermeld dan expliciet dat je de argumenten van een officier van justitie (met naam, achternaam en handtekening) wilt ontvangen van zijn beslissing, dat je niet wilt dat jouw schrijven wordt doorgestuurd naar de rechtbank en dat je daar ook geen toestemming voor geeft.

Mochten ze dit wel doen kan je de rechtbank vragen om stukken naar waarheid aan te leveren, wie namens jouw een rechtszaak heeft opgestart zonder jouw toestemming/volmacht. Iemand handelt namens jouw persoonsgegevens. Dat is strafbaar en een onrechtmatige daad (6:162). Je kan dan een schadeclaim neerleggen bij de desbetreffende, omdat diegenen namens jouw natuurlijke persoon aan het handelen is.

Het allerbeste is gewoon de beschikking af te wijzen en de rechtshandeling van het CJIB buitenrechtelijk vernietigen (3:49 en 3:50). Een eenmaal uitgebrachte vernietigingsverklaring is onherroepelijk en de tegenpartij moet jouw dan voor de rechter dagen, wat ze dus niet doen!

Wanneer je in bezwaar gaat zeg je eigenlijk als ware dat je de regelgeving accepteert, maar dat het bij jou niet juist is toegepast.

*Mocht je in bezwaar willen gaan en je gaat in beroep leg dan een verzoek neer dat je graag gebruik wilt maken om gehoord te worden omtrent de beslissing ( lees artikel 7:16 AWB). Vaak wordt hier van afgezien. Als hiervan wordt afgezien leidt dit vaak tot nietigheid of vermindering volgens jurisprudentie.

 1. https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:GHARL:2022:9934
 2. https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:GHARL:2020:8549
 3. https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:1867
 4. https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:HR:2016:240

Vervolgens heb ik hier voor u en 12 pagina tellend document om terend de feitelijke misstanden van deze organisatie op gesteld door verschillende mensen waaronder hoogleraren, erg interessant u daar ook eens in te verdiepen zie deze link:

klik hier voor de download >> Misstanden CJIB 2020

Briefen: WEIGERING VAN UW ENERGIE COMPENSATIE?

Voorbeeldbrieven.

U leid zeer veel schade door besluiten van overheid en komt in de problemen u leid schade en krijgt een summier compensatie bedrag. Als wel verhoogt die zelfde overheid 1 jan wederom de belastingen op die zelfde energie rekening. U voel zich genomen en bedonderd?

Hier zijn twee briefen die u zou kunnen gebruiken geen genoegen te nemen met de schade compensatie zo die u zonder instemming daar mee is gegeven.

Beide zijn anders dus bekijk ze allebei welke versie u zich het beste met uw wil vind aan sluiten. klik de linken om te downloaden.

link 1 Afwijzing compensatieregeling V1

link 2 Afwijzing compensatieregeling V2

EU Hof haalt streep door openbaar UBO-register

EU Hof haalt streep door openbaar UBO-register

In twee Luxemburgse zaken heeft het Europees Hof van Justitie deze week een dikke streep gezet door de openbare toegankelijkheid van het UBO-register. De toegang van het grote publiek tot informatie over uiteindelijk begunstigden van vennootschappen en andere rechtspersonen is een ernstige aantasting van de privacy.

Het doel van deze regeling, de bestrijding van witwassen, rechtvaardigt deze inbreuk op de privacy niet, aldus de hoogste Europese rechter. https://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?mode=req&pageIndex=0&docid=268842&part=1&doclang=NL&text=&dir=&occ=first&cid=1535885

Voorwaarden beslag en conservatoir beslag


De eisen waaraan een beslagrekest moet voldoen, zijn mede afhankelijk van het soort
beslag waarvoor verlof wordt gevraagd. Die eisen zijn te vinden in de Vierde titel van
Boek 3 (artikelen 700 tot en met 770c) van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
(Rv) en worden hierna onder G. DE VERSCHILLENDE SOORTEN CONSERVATOIRE BESLAGEN
per beslagsoort vermeld. De algemene vereisten die voor beslagrekesten gelden zijn
mede te ontlenen aan artikel 278 Rv. Voor alle soorten beslag gelden de navolgende
vereisten waaraan het beslagrekest moet voldoen.

 1. Het beslag dient te voldoen aan de volgende eisen die in artikel 278 Rv zijn
  opgenomen:
  a. Het verzoekschrift vermeldt de voornamen, naam en woonplaats, of bij gebreke
  van een woonplaats in Nederland, het werkelijk verblijf van de verzoeker, alsmede
  een duidelijke omschrijving van het verzoek en de gronden waarop het berust;
  b. Het verzoekschrift wordt ondertekend en ter griffie ingediend. Indien de
  voorzieningenrechter daarop moet beschikken, kan het aan deze ter hand worden
  gesteld;
  c. Tenzij indiening ingevolge bijzondere wettelijke bepaling niet door een advocaat
  behoeft te geschieden, wordt het verzoekschrift ondertekend door een advocaat.
  Het kantoor van die advocaat geldt als gekozen woonplaats van de verzoeker;
  d. De griffier tekent de dag van indiening of de dag van terhandstelling aan de
  voorzieningenrechter op het verzoekschrift aan.
  2.
  Daarnaast zijn partijen ingevolge artikel 21 Rv verplicht voor de beslissing van
  belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren. Wordt deze verplichting
  niet nageleefd, dan kan de rechter daaruit de gevolgtrekking maken die hij geraden
  acht.1 Zo dient in het beslagrekest melding gemaakt te worden van alle in Nederland
  of in het buitenland lopende, doorlopen of beëindigde procedures die relevant zijn
  voor een goede beoordeling van de zaak, waaronder mede begrepen eerder
  ingediende beslagrekesten bij dezelfde of een andere rechtbank. Hoewel een andere
  rechtbank na een afwijzing of intrekking formeel bevoegd kan zijn een nieuw verzoek
  te behandelen, is het in strijd met de beginselen van de goede procesorde dat de
  verzoeker bij een (dreigende) afwijzing zijn geluk (elders) nog eens beproeft, zonder
  ten minste open kaart te spelen. Zeker nu ex parte (zonder dat de gerekwestreerde
  eerst wordt gehoord) op een beslagrekest wordt beslist, kan misleiding door
  onvoldoende toelichting in het beslagrekest de voorzieningenrechter reden geven om
  een latere vordering tot opheffing van het beslag reeds om die reden toe te wijzen.2
  Ook indien geen sprake is van in Nederland of in het buitenland lopende,
  doorlopende of beëindigde procedures dient daarvan melding gemaakt te worden in
  het beslagrekest.

volledig PDF over alle beslagen downloaden hier:

https://www.vrijheidsrechten.nl/wp-content/uploads/2022/11/Beslagsyllabus.pdf

Brief: Eis om machtiging en overeenkomst schending recht

Deze brief is een brief die je kunt gebruiken om je eerste rechtsvragen te stellen in vast stellen van elkaars recht.

Beste ..….., naar aanleiding van uw brief.

Deze brief handelt in mijn vermogensrecht met rechtsgevolgen welke door uw rechtspersoon in gelijkheid van het recht via art 2:5 BW. handelt.

Naar aanleiding van strafbare inbreuken op mijn recht, gepleegd door u of uw personeel, al dan niet in samenspannen, wens ik van uw organisatie in rechten art 21 RV naar waarheid de volgende documenten te ontvangen:

https://www.vrijheidsrechten.nl/wp-content/uploads/2022/10/verzoek-om-machtiging-schending-recht.docx

Les 6 in recht

EXAMEN VRAGEN Verzorgt door Regillio Vriesde

Bij deze video’s is het nu mogelijk uw kennis opgedaan via video’s te toetsen via een Multiple choice-tentamen vragen.

Gebruik voor je zelf toets examen vragen de link onder de video!

Klik hier om je kennis geleerd in deze video te testen: TEST JE KENNIS