Privacy verklaring

Privacy verklaring

Hier ben je vrij van mening te wisselen zonder censuur.

Jij bepaalt wie kan zien wat jij op De Revolutie deelt.

Jij bepaalt wie jij bent en welke naam jij jezelf geeft.

Op die manier ben jij vrij om jezelf te zijn en uit te drukken zoals jij dat wilt.

Vrijheid van meningsuiting kent echter wel wettelijke beperkingen zo als ook regels van goed fatsoen.

Wees dus vriendelijk en respecteer elkaar voor wie ze zijn, we zijn allemaal mensen en mensen maken fouten.

Onder discriminatie of discrimineren wordt verstaan elke vorm van onderscheid, elke uitsluiting, beperking of voorkeur, die ten doel heeft of ten gevolge kan hebben dat de erkenning, het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van het maatschappelijk leven, wordt teniet gedaan of aangetast.

Privacyprincipes van De Revolutie.

De Revolutie is gemaakt om mensen nader tot elkaar te brengen. Wij helpen jou in contact te komen met vrienden en familie, lokale evenementen te ontdekken en groepen te vinden. Wij zijn ons ervan bewust dat mensen De Revolutie gebruiken om in contact te komen met anderen, maar dat niet iedereen alles met iedereen wil delen, ook niet met ons. Het is belangrijk dat jij keuzes hebt als het aankomt op hoe jouw gegevens worden gebruikt. Dit zijn de principes die bepalen hoe wij bij De Revolutie omgaan met privacy.

Wij geven jou controle over jouw privacy.

Jij moet de privacykeuzes kunnen maken die juist zijn voor jou. Wij willen er zeker van zijn dat jij weet waar jij jouw privacyinstellingen kunt vinden en hoe jij ze kunt aanpassen. Zo kun jij met ons hulpmiddel voor publieksselectie per bericht bepalen met wie jij het deelt. Wij ontwikkelen instellingen op basis van feedback van mensen overal ter wereld.

Wij helpen mensen begrijpen hoe hun gegevens worden gebruikt.

Hoewel onze werkzaamheden worden uiteengezet in ons gegevensbeleid, doen wij altijd ons best om jou nog meer informatie te geven. Wij geven extra uitleg en wenden hulpmiddelen aan die u en ons helpen ons product verder te verbeteren en uw privacy te beschermen. Denk hierbij ook bijvoorbeeld aan advertenties, die rechtsboven “advertentie-instellingen” bevatten.

Privacy speelt van meet af aan een hoofdrol bij De Revolutie.

Wij ontwikkelen privacymaatregelen door producten te ontwikkelen met begeleiding van experts op gebieden als gegevensbescherming en privacywetgeving, beveiliging, interfacedesign, engineering en productmanagement. Ons privacyteam zorgt dat al deze perspectieven in elke stap van het productontwikkelingsproces worden meegenomen.

Wij doen er alles aan jouw gegevens veilig te houden.

Wij zijn voortdurend bezig om te zorgen dat accounts veilig zijn en voegen beveiligingsmaatregelen toe aan elk product van De Revolutie. Onze beveiligingssystemen controleren miljoenen keren per seconden op bedreigingen en verwijderen deze automatisch voordat ze jou ooit bereiken.

Jouw gegevens zijn van jou en jij kunt ze verwijderen.

Jij bent eigenaar van de gegevens die jij deelt op De Revolutie. Dit houdt in dat jij bepaalt wat jij deelt, met wie jij iets deelt op De Revolutie en dat je altijd van gedachten kunt veranderen. Daarom zorgen wij voor hulpmiddelen waarmee jij alles wat jij plaatst ook weer kunt verwijderen. Wij verwijderen het van jouw tijdlijn en van onze servers. Bovendien kun jij ook jouw account verwijderen wanneer jij maar wilt.

Wij zijn constant bezig met verbeteringen.

Wij zijn continu bezig om nieuwe instellingen te ontwikkelen die voor iedereen goed te begrijpen zijn. Wij investeren in onderzoek en werken met experts buiten De Revolutie, waaronder ontwerpers, ontwikkelaars, privacyprofessionals en toezichthouders.

Wij nemen onze verantwoordelijkheid.

Wij beoordelen de privacymaatregelen van producten uitgebreid en onderwerpen ze aan grondige gegevensbeveiligingstests. Daarnaast bespreken wij ons werk omtrent gegevensbescherming en gegevensbeleid met toezichthouders, beleidsmakers en privacyexperts .