Home

Welkom op de home pagina van ons platform: De Revolutie voor vrijheidsrechten.

Dit platform is 5 mei 2020 voor jullie vrijheidsrechten opgestart! Als gift van ons aan jullie, met de mogelijkheid ook werkelijk onze vrijheid terug te nemen.

De community “De Revolutie” vrijheidsrechten.nl is een gelijksoortige community als Face/book met dit verschil dat er geen censuur plaatsvindt op (alternatief) nieuws en dat is een groot goed. De Revolutie voor vrijheidsrechten is ook meer dan een gewoon sociaal media platform we zullen actief met je samenwerken. Doe mee maak een account aan.

Wij willen ons graag met jou verbinden en jij hopelijk met ons zodat wij met elkaar kennis kunnen delen en krachten kunnen bundelen met als doel, daar waar nodig, voor het algemeen en ieders verbindend belang, massaal en gericht misstanden/misdaden aan te pakken.
Dit word in de groepen gedaan en via lid maatschap met de Vereniging Ons Recht als je wens te verenigen.

WAT DE REVOLUTIE IS?

Het is een participatie organisatie! Een faciliterende organisatie, (voor organisaties en individuelen mensen in democratie) om hun eigen organisatie in vereniging te vormen te vergemakkelijken of comfortabeler te maken. Dit in samenwerking met het recht van ieder op de gelijkheid beginselen van menselijk recht. Op hun eigen beleid en keuzen die ze samen maken in Vereniging Ons Recht. Onder toezichthouder Stichting Recht er op toe te zien dat het recht van ieder in beleid ook gewaarborgd word en gehandhaafd word in het ieders algemeen dienend belang van vrijheid.

Wij zijn niet links, wij zijn niet rechts, wij zijn neutraal op het fundamenteel recht van de mens in vrijheid.

Het platform de Revolutie is dan ook een klankbord voor de organisatie waar mensen zich vrijuit, maar met respect voor de ander, kunnen uiten over wat hen dwars zit. Mede middels dit platform trachten wij een indruk te krijgen waar bij de meeste mensen de schoen wringt zodat met dat pijnpunt of onderwerp ook werkelijk actief iets gedaan kan worden zodat onze samenleving daardoor, ten goede van het algemeen belang, kan veranderen.

Hier kunnen we ongecensureerd en vrij met elkaar meningen delen en de mensen die ons de mond willen snoeren en de vrijheid van mening wensen te beperken achter ons laten.

Zo kunnen we vrij en blij onze gedachten laten gaan, over hoe we graag zouden zien dat de wereld er uitziet en er samen aan werken die verbeelding ook werkelijkheid te maken.

Jullie kunnen dus ook leren wat we kunnen doen onze vrijheid, rechten en leven zelf beheersen.

Lezingen volgen cursussen doen enz het is dus meer interactie met jouw dan een Face/book
We hopen dat je het leuk vindt hier te zijn en aan een betere wereld te werken met je vrienden en gelijk gestemde mensen die vrij willen zijn. Ook clubs /verenigingen en stichtingen, kunnen mee doen.

Het is dan ook de bedoeling samenwerkings-verbanden te legen, onder de reeds in plaats gebrachte organisatie die wij voor jullie hebben opgezet en waar jullie allemaal in deel kunnen gaan nemen als je dat wilt.

We gaan de juridische gevechten voor onze vrijheid dan ook samen aan!