MISDADEN VAN JEUGDZORG ORGANISATIES IN HUN VERDIEN MODELLEN!

MISDADEN VAN JEUGDZORG ORGANISATIES IN HUN VERDIEN MODELLEN! AANDRINGEN OF DWINGEN?
Even simpel mensen “aandringen mag” tot jij aangeeft daar niet van gediend te zijn dan word het mensen belagen en dat is strafbaar belaging is stalken art 285b sr
1.
Hij, die wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk maakt op eens anders persoonlijke levenssfeer met het oogmerk die ander te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden dan wel vrees aan te jagen wordt, als schuldig aan belaging, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of een geldboete van de vierde categorie.
2.
Vervolging vindt niet plaats dan op klacht van hem tegen wie het misdrijf is begaan.

DWANG:
Dwingen is strafbaar art 365 sr art 284 sr kinderen meenemen en de ouders onderdrukzetten in te stemmen met hun hulpverleningen is Artikel 282a STRAFRECHT
1.
Hij die opzettelijk iemand wederrechtelijk van de vrijheid berooft of beroofd houdt met het oogmerk een ander te dwingen iets te doen of niet te doen wordt als schuldig aan gijzeling gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie.
2.
Indien het feit de dood ten gevolge heeft wordt hij gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.
3.
Het vierde lid van artikel 282 is toepasselijk.

EN DAT IS DUS MENSENHANDEL ART 273F ART 274 SR SLAVERNIJ ART 4 UVRM
een citaat uit onderzoek rapport van ombudsman stelt het volgenden.

HET GRIJZE GEBIED TUSSEN DRANG EN DWANG
De grenzen van drang worden opgezocht en overschreden
Met de komst van de Jeugdwet is de mogelijkheid gecreëerd om, ter voorkoming van een
kinderbeschermingsmaatregel, een gezinsvoogdijmedewerker in te zetten, met als doel ouders te
bewegen – al dan niet met zachte drang – tot vrijwillige medewerking. In de praktijk bestaat er
onduidelijkheid over wie drang mag toepassen en wanneer dat mag: is het een fase voorafgaand aan een
kinderbeschermingsmaatregel of is het een attitude van professionals? In een aantal gemeenten passen
ook professionals in de wijkteams drang toe. Uit casussen die de Kinderombudsman heeft ontvangen
blijkt dat ouders zich daardoor geïntimideerd voelen of zelfs gechanteerd om mee te werken, en niet
weten wat hun rechten zijn. Op deze manier functioneert drang de facto als dwangmiddel, maar dan
zonder de rechtstatelijke toets door een rechter. Een ander zorgwekkend signaal is dat het voorkomt dat
drang in regio’s met wachtlijsten bij Veilig Thuis of de Raad voor de Kinderbescherming wordt ingezet om
de periode te overbruggen tot een dwangmiddel kan worden ingezet. Ook dit is oneigenlijk gebruik van
drang.
Zij zijn van mening dat er afspraken zijn gemaakt waardoor hun misdaden zijn gelegaliseerd door instemming op welbevinden civielrechtelijk art 3:33 BW NEE ER ZIJN CHANTAGE MAATREGELEN GENOMEN INSTEMMING TE VERKRIJGEN OP HUN WIL DIE KINDEREN TE GIJZELEN EN DAAR OP DE OUDERS TE DWINGEN IN TE STEMMEN OP HUN WILSUITINGEN!
Titel XXIII. Afpersing en afdreiging
Artikel 317
1.
Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, door geweld of bedreiging met geweld iemand dwingt hetzij tot de afgifte van enig goed dat geheel of ten dele aan deze of aan een derde toebehoort, hetzij tot het aangaan van een schuld of het teniet doen van een inschuld, hetzij tot het ter beschikking stellen van gegevens, wordt, als schuldig aan afpersing, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie.
2.
Met dezelfde straf wordt gestraft hij die de dwang, bedoeld in het eerste lid, uitoefent door de bedreiging dat gegevens die door middel van een geautomatiseerd werk zijn opgeslagen, onbruikbaar of ontoegankelijk zullen worden gemaakt of zullen worden gewist.
3.
De bepalingen van het tweede en derde lid van artikel 312 zijn op dit misdrijf van toepassing.

Over de auteur: Michael Van Leeuwen
administrator

4 thoughts on “MISDADEN VAN JEUGDZORG ORGANISATIES IN HUN VERDIEN MODELLEN!”

 1. Miranda Meester avatar M Meester schreef:

  Wat een goed stuk best eman haha

 2. Paul schreef:

  Aan de ene kant, ook al plegen de jeugdzorgwerkers al deze strafbare strafbare feiten, de rechters die dienst doen als hun big brother en big sisters slaan aan de andere kant met andere wetten en listige argumenten om deze misdaden van de jeugdzorgwerkers te kunnen rechtvaardigen. En bijna al deze kinderrechters lappen de EVRM-en de IVRK-verdragen aan hun laars in het belang van de GI’s. De vraag is welk belang al deze kinderrechters en raadsleden daarbij hebben om achteloos beslissingen te nemen in het nadeel van al deze kinderen en hun fatsoenlijke ouder(s). In dat geval kun je stellen dat al deze rechters zich schuldig maken aan strafbare feiten, omdat ze opzettelijk meewerken met organisaties die zich schuldig maken aan kinderroof en kinderhandel.

 3. John vdf p avatar indebus schreef:

  Naar mijn idee laat het geen twijfel als ik de duiding van het recht zoals deze door Michael keer op keer aan ons worden uitgelegd lees, maar is het de advocatuur die ruimte geeft voor interpretatie zodat een rechter er mee aan de haal kan gaan. Naar mijn mening zou je meer kans maken ‘te winnen’ als je puur feitelijk blijft en in de taal geen ruimte laat voor interpretatie.

  1. Michael Van Leeuwen avatar michael schreef:

   De techniek is de argumenten van tegen partij onderuithalen met feiten en vragen naar de feitelijke bewijslast van hun stelling namen daar gaan ze altijd op nat in de rechten die de wet er op voorschrijft. simpel vraag = B.V u hebt een machtiging inbreuk op mijn recht te maken?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.