Les 5 in recht

EXAMEN VRAGEN Verzorgt door Regillio Vriesde

Bij deze video’s is het nu mogelijk uw kennis opgedaan via video’s te toetsen via een Multiple choice-tentamen vragen.

Gebruik voor je zelf toets examen vragen de link onder de video!

Klik hier om je kennis geleerd in deze video te testen: TEST JE KENNIS

Over de auteur: Michael Van Leeuwen
administrator

18 thoughts on “Les 5 in recht”

 1. : Erik: Hofstra. avatar StopenCorrect schreef:

  Mooi video, dank je wel. Heb ‘m op onderdelen vele malen beluisterd.
  En dan zit ik nog met het volgende, wat voor mij onduidelijk blijft: Die publiekrechtelijke organisaties beroepen zich op een grondslag in de wet in formele zin en ze redeneren dan vanuit de specifieke grondwetsartikelen 104, 132 en 133, het zogenaamde legaliteitsbeginsel halen ze dan aan.
  Van daaruit menen ze invorderingsrecht te hebben. Daarmee zeggen ze eigenlijk, we hebben geen contract nodig, we handelen rechtstreeks vanuit de wet belastingen vorderen. Ze zeggen het zo (vanuit de brief): “een belastingaanslag is een beschikking zoals bedoeld in het publiekrecht (en is dus een publiekrechtelijke rechtshandeling).
  Op die manier lijken ze (de gemeente) jouw redenering hier te omzeilen.
  Wat is dan het moment waarop ze volgens jou privaatrechtelijk gaan handelen?
  Waaruit blijkt dat? Want ik zie die doorkruising in dit geval niet.
  (vanaf 29:20 in jouw video zeg je daar heel duidelijk wat over)
  Hoor ’t graag,
  groet Erik.

 2. Michael Van Leeuwen avatar michael schreef:

  Ja dat gaat via het gelijkheidsbeginsel welke voor ieder gelijk is voor de overheid gaat dat via art 1 van burgerwetboek 2 welke stelt dat art 5 zo wel voor overheid en kerkelijke instanties geldend is > rechtshandelingen met rechtsgevolgen handelen zich in het vermogens recht Boek 3 en natuurlijk persoon en rechtspersoon zijn in deze gelijk in recht MITS DE WET ANDERS STELT wel dan hebben we in boek 3 dus ook art 3:33 BW een rechtspersoon kan geen wil verklaren . en we hebben art 3:44 BW strafbare feiten zijn van rechtswege nietig en dus privaatrechtelijk ook vernietigbaar als ook art 2 SR ieder die een strafbaar feit begaat. politiek heeft geen primaat

 3. Dirk: Luijten avatar Dirk schreef:

  Wat mooi dat ik zie dat in de “Stap1 weigeren verkeersboete” brief van Burgerfront de verwijzing naar art 3:44, 3:49 en 3:50 BW is opgenomen en dat daarmee het rechtshandelen van het CJIB om mij een verkeersboete toe te sturen wordt vernietigd. Dit is echt klasse. Michael je wordt niet voor niets de nestor van de autonomie beweging genoemd. Hulde.
  Groet,
  Dirk

 4. : Erik: Hofstra. avatar StopenCorrect schreef:

  Als ik je goed begrijp Michael, dan bedoel je met dat zinnetje “mits de wet anders stelt ..wel dan hebben we in boek 3 ook etc…” dat als zij vanuit de wet mogen redeneren (grondwetsartikelen 104, 132 en 133), nou, dan mogen wij dat ook en dus kunnen we vanuit die natuurlijk persoon Boek 3 daar tegenover zetten: art 3:33 BW. Hatsiekiedee!

  Zo interpreteer ik jouw antwoord op dat onderdeel. Klopt dat wat ik zeg?

 5. Michael Van Leeuwen avatar michael schreef:

  Om te begingen gaat de les over vals en niet de grond wet die is op dit moment nog steeds een dode letter door 120 GW maar laat ik vragen of je begrijpt wat er staat en waarom het er zo staat die Art. 104

  Belastingen van het Rijk worden geheven uit kracht van >>een<< wet. Andere heffingen van het Rijk worden bij >>de wet<< geregeld. (over een wet en de wet) over welke wet gaat het nu als er EEN wet word gesteld? wel belangkijk nu daar op belasting word geheven als je het over belasting hebben wilt. En op welke wet word gedoeld als er over DE wet word gesproken zo ook in 132 en 133.

 6. Michael Van Leeuwen avatar michael schreef:

  De les ging hier over strafrecht en civiel recht en het mensenrecht in recht staat boven de wet de mens staat boven alles en direct onder God.
  van uit die positie mot je dan ook kunnen denken.

 7. : Erik: Hofstra. avatar StopenCorrect schreef:

  Dank Michael,
  Volgens Twan Tak is artikel 120 GW geen dode letter.. hij zegt dat in de eerder geplaatste video heel mooi. Dat laat ik nu even voor wat het is. Ik waardeer ontzettend wat je doet. Ik ben een leerling (van het leven ;-)) en wil graag begrijpen.

  Ik snap dat deze video over vals gaat, van daaruit redeneer je in diezelfde video door naar BW 3 (vermogensrecht) en daarna naar Boek 2 (rechtspersonen), dan tik je even boek 6 (verbintenissenrecht) aan en weer terug.

  De publiekrechtelijke organisatie probeert mij als mens te bewegen te handelen op die natuurlijke persoon (BSN). Ze schrijven mij namelijk op die natuurlijke persoon aan. Dat ben ik niet. Ze verschuilen zich achter de rechtspersoonlijkheid van die organisatie als een titel/ een handelend persoon vanuit die rechtspositie.

  Als zo’n publiekrechtelijke organisatie zich beroept op wetsartikelen, zoals art. 104 GW, dan spreken ze inderdaad over “de wet” en “een wet”. Zo ook die 132 en 133 grondwet artikelen, die alleen over “de wet” gaan en niet verwijzen naar welke dan precies. Goed punt.

  Vanuit de mens-positie bedacht is het dan “de wet” als het wetboek van strafrecht. Dat is de enige echte wet. De rest is wetgeving en regelgeving, zo heb ik hier geleerd. men noemt het “de gemeentewet”, maar dat is het blijkbaar niet; het zijn taalfoefjes.

  Anyway, dat wat zij achteraan in het proces plaatsen, dien ik vooraan in het proces te plaatsen: het mensenrecht. Van daaruit heb ik de zaak ook opgebouwd, maar ze blijven deze onzin schrijven met nu de mededeling dat ik mijn “bezwaar niet-ontvankelijk kan laten verklaren” door de Rechtbank een beroepschrift te sturen. Nu heb ik helemaal geen bezwaar gemaakt, maar de boel vernietigd. Dat merken ze dan aan als bezwaar, ondanks dat je duidelijk aangeeft dat je het vernietigd via de rechtsartikelen 3:44,, 3:49 en 3:50 met nog een paar zaken die niet kloppen. Zoals het ontbreken van een authentieke handtekening en een correcte factuur.
  Ze laten ook elke keer iemadn anders die brieven schrijven. Ik spreek elke keer de directeur persoonlijk aan en stel hem ook persoonlijk aansprakelijk voor zijn optreden.

  Daar ben ik nu. Jammer dat ik niet meer in die GROEPEN kan, want dan had ik daar het vervolg in geschreven bij mijn opgerichte groep (belastingen).

  Heb je voor mij een tip voor het vervolg in deze procedure?
  Een video-link wellicht, een artikel? Dan zoek ik het verder wel uit.
  Of is het verstandig het erop aan te laten komen?
  Ik wil ook wel iets aanschaffen, als ik maar weet dat ik daar correct mee verder kom.
  Ik hoor het graag.

 8. Michael Van Leeuwen avatar michael schreef:

  Je bent 1 van de eerste die deze vragen begint te stellen en dat is een goed teken. Voor de begrippen van vrijheid in het fundamenteel recht is je denk ik alles wel duidelijk jij hebt de vrijheid en je enige beperking is de vrijheid en het recht van de ander nee te zeggen. nu er meer mensen zijn die dieper op verschillenden zaken ingaan. Ben ik een boek gaan schrijven die ook uitgegeven zal worden nu. er zijn een aantal problemen met de grondwet. en het nu herschrijven van het wetboek van straf vordering en herschrijven van wetboek strafrecht. Volgens Twan Tak is artikel 120 GW geen dode letter.. Om dat hij vind dat de wetgever niet beperkt mag worden door de rechter in het wetgevingsproces. een duidelijke scheiding te waarborgen in de triaspolitica. maar er word ook aan die grondwet gewerkt veranderd enz alles over de grondwet vind je hier https://www.denederlandsegrondwet.nl/

  Nu komt er een ander begrip: de wet een wet wetgeving regelgeving verordeningen enz (even een heel moeilijk begrip) De wet is geven en aannemen, nemen is verboden en dwingen daarop ook. Zo is wetgeving en regelgeving dan ook gegeven, dat is geboden, niet verboden of wel gewenst en raadzaam te volgen. gebod = wat vastgesteld of afgesproken is vb: ze overtreedt alle Geboden van de wet de tien Geboden in de bevelen van God.
  Heel moeilijk begrip voor mensen want wat is nu gewenst en wat is nu verboden en wat is een overtreding op dat wat gewenst is. Of de afspraak?(een verbintenis de regels / voorschriften te moeten volgen) Een misdrijf is een strafbaar feit (verboden) een overtreding is het anders doen dan gewenst is. (= geboden) regelgeving is gewenst om dat het ons leven makkelijker maakt denk aan rechts heeft voorrang in het wegverkeer. Of voor rood stoplicht wachten het verkeer beter te regelen. De vrijheid geeft aan dat wat de een wenst, niet door de ander aanvaard hoeft te worden. in algemene zin`: Geboden hulp, De prijs die wordt Geboden

  theorie van Hart = rechtsfilosofie: theorie van de rechtsfilosoof Hart waarin primaire rechtsregels (Geboden en verboden) en secundaire, ondersteunende rechtsregels worden onderscheiden. Bron: https://www.juridischwoordenboek.nl/?zoek=theorie%20van%20Hart

  Note: Het rechtsbegrip (ISBN 0-19-876122-8) is het bekendste werk van de rechtsfilosoof H.L. A. A. Hart. Het werd voor het eerst gepubliceerd in 1961 en ontwikkelt Hart’s theorie van juridisch positivisme (de opvatting dat wetten door mensen gemaakte regels zijn en dat er geen inherent of noodzakelijk verband bestaat tussen wet en moraliteit) in het kader van de analytische filosofie. In dit werk gaat Hart op zoek naar een essay van beschrijvende sociologie en analytische jurisprudentie. Het rechtsconcept biedt een verklaring voor een aantal traditionele jurisprudentiële vragen, zoals ‘wat is wet?’, ‘Moeten wetten regels zijn?’ En ‘wat is de relatie tussen recht en moraal?’. Hart beantwoordt deze door de wet in een sociale context te plaatsen en tegelijkertijd de mogelijkheid te laten voor een grondige analyse van juridische termen, die in feite de Engelse jurisprudentie deed ontwaken uit zijn comfortabele sluimering. Dientengevolge is het boek van Hart “een van de meest invloedrijke teksten van de analytische juridische filosofie” gebleven, evenals “het meest succesvolle werk van analytische jurisprudentie dat ooit in de common law-wereld is verschenen”. Bron: http://nl.lxjkh.com/info_detail/?nl_3-2080309842&Het_concept_van_het_recht
  het feit van verplichting op dat wat geboden en niet verboden is,
  is een verbintenis die door afspraken tot stand is gekomen.

 9. : Erik: Hofstra. avatar Erik schreef:

  Oh, wat een leuke verrassing, dank je wel Michael.
  ik ben hier een poosje niet geweest, vanwege allerlei drukte aangaande m’n onderneming en zaken die we vanuit veilig & vrij aan het ontwikkelen zijn.
  Ik zal de informatie bestuderen. Daar kom ik nog bij je op terug.
  Inmiddels ben ik zover dat ik aangifte doe (morgen) betreffende de bestuurder van GBLT, dat is de carnavalsvereniging die rioolheffingen, waterschapsbelastingen en WOZ voor een aantal gemeenten rondom Overijssel doet, met 180 belastingprofessionals in dienst, zoals ze dat zelf noemen. Het is natuurijk hilarisch als je weet hoe het spelletje gespeeld wordt.
  Ik heb de laatste audio van de bijeenkomst van zo’n 2 weken geleden beluisterd en volg dat op. Eens kijken wat er gebeurd.
  Ik zal een deurwaarder inschakelen om de overtredingen van het recht bij hem (bestuurder Ralph de Haan) persoonlijk neer te leggen, zoals je al zei, de enige weg binnen het systeem is via de civiele route. Ik ga nog eens goed luisteren hoe je dat daar zegt. Fouten kunnen niet. Alles moet in 1 x goed. Dat is best lastig.
  Maar ook leerzaam.
  Als ik jou beter kan inschakelen, laat maar weten.
  Inmiddels weet ik hoe verrot het systeem is. Het is allemaal zo opgezet.
  Iemand met de juiste ervaring is mij wel wat waard.

  Deze bewustwordings-trip heeft meer mensen nodig. Alleen massa zal het huidige tij keren.
  Fijn dat je een boek schrijft. Ik ben een koper! 😉
  Succes met je gezondheid. “Ouwe druktemaker!”

 10. Michael Van Leeuwen avatar michael schreef:

  Beste Erik je wil ze in schuldeisers verzuim. Art 6:61 BW jo Art 6:62 BW
  en je wil ze strafbaar hebben ook direct een schade claim neer te leggen art 6:162
  Dus ga je eerst vragen stellen die ze naar jou inzicht niet beantwoorden. wat ze strafbaar maakt art 227a en art 227b SR
  Dan even onder art 13 GW briefgeheim aan hoogste bestuurder met vermelding dat je van mening bent dat hij leiding geeft aan een verboden gedraging art 51 lid 2 SR en hem/haar zodoende even de volgende vragen stelt
  .
  je EIST in een art 21 RV naar waarheid de volgende stukken op tafel
  op de beweringen van schuld doe je er 1 meer namelijk art 6:37 BW
  1, wie is mijn schuldeiser art 6:37 BW
  2. de machtiging in breuk op je recht te mogen maken art 365 sr art 366 sr art 285 sr art 284 sr art 285b sr met art 225 sr art 226 sr art 227 sr en art 326 sr art 317 sr art 273f sr art 274 sr
  3. De overeenkomst die wij met elkaar hebben onderschreven met mijn naam en handtekening.

 11. Moeder Moeder avatar Moeder schreef:

  hey Micheal,

  zou je keer een video maken, hoe je aangifte doet tegen de mensen die bij jeugdzorg werken. en je kinderen terug halen.

  1. Michael Van Leeuwen avatar michael schreef:

   1 Aangifte of melding doen

   U kunt op verschillende manieren aangifte doen of iets melden aan de politie. Klik in de lijst hieronder op de situatie die voor u van toepassing is, dan leest u waar en op welke manier dit het beste kan.
   https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen/
   word dat geweigerd is dat een ambtsmisdrijf art 365 sr in de hindering van het recht op rechtspraak art 6 EVRM als ook een verzuim op hun plicht art 162 SV tot art 165 sv
   Wordt er niets gedaan met deze aangifte, dan is het mogelijk om de officier van justitie te vragen om die aangifte op te nemen. Wanneer ook hij niets doet, kunt u de officier van justitie dwingen om vervolging in te stellen. Dit kan (eventueel met hulp van een jurist) bij het Gerechtshof, waar een klacht kan worden ingediend over de gang van zaken. dit word dan een art 12 SV prosedure https://www.om.nl/onderwerpen/klachten/art-12

 12. : Erik: Hofstra. avatar StopenCorrect schreef:

  Dank je wel Michael,
  Vanmiddag was ik op het politiebureau om aangifte te doen. Jouw advies opvolgend.
  Maar, omdat ik mijzelf soeverein heb verklaard, gebeurde er iets bijzonders.
  Ik vroeg ze om de aangifte op een andere manier in het systeem te registreren, dus niet onder het BSN.
  Dat kon niet, volgens hun. Dat mogen ze niet doen.
  Toen ik dat meermalen herhaalde en benoemde dat ze daarmee de mensenrechten schenden, bleven ze bij hun standpunt.
  Ze wilden dat wat ze zeiden niet op papier zetten in de vorm van een verklaring.
  Ook wilden ze niet uitleggen WAAROM ze mij niet onder een ander nummer dan het BSN konden registreren.
  Ik ben me nu aan het bezinnen.
  Heb jij dit eerder meegemaakt Michael?
  Hoor het graag, gr. Erik

 13. Michael Van Leeuwen avatar michael schreef:

  BSN iedereen / bijna iedereen in Nederland betaalt “indirecte” belastingen bij alles wat je doet of koopt en daar word dan ook politie van betaalt. De servies die ze leveren is een zakelijk handels recht ze werken ook net als ieder ander voor geld. het moet verantwoord worden. jij maakt gebruik van die servies dus word je burger servies nummer. daar voor genoteerd. misschien grappig te proberen is te zeggen ik betaal je servies direct contant.

 14. : Erik: Hofstra. avatar StopenCorrect schreef:

  Ja, zo kun jet het ook zien besef ik me nu.. je wordt namelijk gekoppeld aan je BSN door de aangifte van je geboorte (meestal door de vader). En daar vindt de grote truc plaats, waardoor je in “het systeem” wordt geplaatst, onder dwang, in dwaling gebracht en gehouden. Daar wil ik dus uit. Dat was de insteek van mij om die aangifte anders te doen dan in het BSN-systeem. Dat lukte daar dus niet.
  Maar goed, nu heb ik een nieuwe casus, nu kan ik de agenten daar aansprakelijk stellen voor het schenden van mijn mensenrechten, want ieder persoon moet erkent worden en moet toegang tot het recht worden verleend. Ik was daar in mens en persoon.
  Er loopt nog een interessante casus met een auto die wordt verkocht en op een ander nummer dan de BSN geregistreerd moet worden. Het RDW heeft daar nog geen antwoord op.. wel veel vragen.
  Je hoort van me hoe dat afloopt. Ergens moeten we toch een voet tussen die deur zien te krijgen, aangezien de hele overheidszwendel al vanaf het begin vals is opgezet. Het is dan wel mooi te zien hoe jij/jullie dat van binnenuit doen. Complimenten.
  Wordt vervolgd!

  1. Michael Van Leeuwen avatar michael schreef:

   We hebben het met een boot gedaan registratie op een postbus adres toen kwam er op het postbus adres een brief dat ze het kenteken niet naar het postbus adres konden sturen dus geantwoord dat het prima aankomt 🙂

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.