Juridisch informatie document voor de politie!

IN HOEVERRE IS ER SPRAKE VAN EEN AMBTSMISDRIJF WANNEER HET UITVOEREN EN HANDHAVEN VAN WETGEVING
DE BEVOLKING GEESTELIJK MISHANDELT OF TERRORISEERT?

Dit document is opgesteld in samenwerking met juristen en (ex)politiemedewerkers. Het gaat in op de vraag en de behoefte van vele (politie)mensen om de kennis van het recht en de wet te vergroten op een zodanige wijze dat dit voor een ieder helder is en houvast biedt. Aldus kan vanuit het recht, dat de rechten en vrijheden van ons mensen waarborgt, een bijdrage geleverd worden aan het verstevigen (herstel?) van de Nederlandse rechtstaat. In deze onzekere en chaotische tijd kunnen we constateren dat de door de politiek doorgevoerde wijzigingen in wet- en regelgeving bijdragen aan onzekerheid en chaos. Het raakt de samenleving
diep wanneer fundamentele zekerheden, zoals de lichamelijke integriteit, het recht op arbeid en inkomen, het recht op gezondheidszorg en onderwijs, enz. delen van de bevolking geen houvast meer bieden. Een in stand gehouden angst voor een gezondheid bedreigend virus en de daaruit voortgekomen maatregelen, wordt bij lange na niet door iedereen als proportioneel ervaren. Het besef je onderneming, baan of dagbesteding te moeten verliezen of die medisch noodzakelijke ingreep voor onbepaalde tijd te moeten uitstellen, baart zorgen en roept eveneens angst op. Het recht op demonstratie en het uiten van de eigen mening wordt onmiskenbaar bemoeilijkt wat verzet juist schijnt aan te wakkeren.


Hier sta je dan als politieman, als (groot)ouder, echtgenoot, broer of zus, tegenover een andere
(groot)ouder, echtgenoot, broer of zus: jij als handhaver, de ander als verdediger van zijn (en dus
ook jouw?) rechten. Is het doel dan niet hetzelfde?

Vele mensen en met name die met publieke uitvoerende taken weten zich in een spagaat. Zij krijgen instructies of bevelen handelingen te plegen die strijdig zijn met de grondwet, de mensenrechten en andere (inter)nationale wetten en verdragen of wringen aan het eigen moreel kompas. Wordt er geen gehoor gegeven aan wat de meerdere opdraagt dan volgt er een gesprek
waarin dikwijls geschermd wordt met dreiging van verstoorde werkrelatie, strafoverplaatsing, ontslag, enz. Op deze wijze worden mensen met uitvoerende taken bang gemaakt en onder hoge psychische druk gezet. In zo’n geval kan er sprake zijn van (ernstige) geestelijke mishandeling en dan zou je zelfs kunnen spreken van tirannie. In veel gevallen leidt dit tot uitsluiting van het een of
ander wat dan weer automatisch leidt tot discriminatie als beschreven in artikel 90 quater van het Wetboek van Strafrecht (Sr.).

De vraag morele vraag die een ieder zichzelf in deze zou moeten stellen is: “Ben ik wel goed bezig?”. Wil ik als wetshandhaver wel inbreuk op het fundamenteel recht maken, in schendingen van Grondwet, mensenrechten en burgerrechten, welke dan ook de democratie en de rechtstaat ondermijnen met een geweldsmonopolie.
De eed of belofte die elke diender heeft afgelegd is niet vrijblijvend en verbindt de politieambtenaar
zich daar ook aan te houden.
‘Ik zweer (beloof) trouw aan de Koning, aan de Grondwet en aan de wetten van ons land. Ik zweer
(beloof) enz. enz

Lees verder het totaal document met alle bijlage via deze link: Juridisch informatie document voor de politie!

Over de auteur: Michael Van Leeuwen
administrator

7 thoughts on “Juridisch informatie document voor de politie!”

 1. T Vrieizema schreef:

  Ik voel ij zwaar mishandeld vooral nu mijn dochter en schoonzoon zich hebben laten vaccineren!

 2. Xandra schreef:

  Je kunt als agent ook gewoon gewetensbezwaar hebben om bepaalde opdrachten uit te voeren en weigeren! “Ja maar dan word ik ontslagen en kan ik mijn hypotheek niet meer betalen en komt mijn gezin in gevaar“ Als je ontslag krijgt, dan krijg je maximaal twee jaar ww en zul je inderdaad in inkomen achteruit gaan. Maar wél met een schoon geweten! En je hebt niet meegewerkt aan de ondergang van de mensheid en dus ook jezelf, je partner en je eventuele kinderen. Blijf je toch agent door je baas te blijven gehoorzamen, dan werk je mee aan een totalitaire dictatoriale fascistische toekomst voor iedereen! Is het je dat waard? Denk na!

 3. : Erik: Hofstra. avatar StopenCorrect schreef:

  Dit is wat Mark Passio de “keten van gehoorzaamheid” noemt, je kunt niet in een dergelijke positie werken als je een goed moreel kompas hebt en autonoom wilt zijn. Bestaat niet. Dan weet je één ding zeker, mensen die er nu nog werken, geven hun positie niet op en zullen zich tegen de mensenrechten keren, ook al weten ze dat het fout is. Ze doen het toch. Het is hoe we als mens ook kunnen zijn. We kunnen niet anders dan ons blijven verzetten en het correcte blijven doen, aangeven en ons uitspreken. Het is mooi, handig en nodig dat er een dergelijk initiatief als dit is. Het is de kennis en de gekoppelde actie die het verschil gaat maken. Het is inmiddels mijn overtuiging dat het zo werkt. Samen komen we er sneller.

 4. : Erik: Hofstra. avatar StopenCorrect schreef:

  Wat ik verder nog wil toevoegen aan het artikel is dat deze zin NIET klopt:

  “Een ieder wordt geacht de wet en het recht te kennen en dat geldt dubbelop voor hen die deze
  handhaven”.

  Wel, dit is wat velen denken, maar het staat nergens. In geen enkel wetsartikel en in geen enkel wetsboek. Het is één van de zovele verzinsels die nergens op berust.

  1. Michael Van Leeuwen avatar michael schreef:

   Misschien denk je de regel niet klopt! En dat jij stelling neemt dat dit nergens staat is natuurlijk een GRAPJE toch?
   laat ik je even mee nemen naar de wets tetst van art 3:11 BW

   Goede trouw van een persoon, vereist voor enig rechtsgevolg, ontbreekt niet alleen, indien hij de feiten of het recht, waarop zijn goede trouw betrekking moet hebben, kende, maar ook indien hij ze in de gegeven omstandigheden behoorde te kennen. Onmogelijkheid van onderzoek belet niet dat degene die goede reden tot twijfel had, aangemerkt wordt als iemand die de feiten of het recht behoorde te kennen.

   laten we dit stellen men dient de feiten en het recht te kennen en de rechtsgevolg van het handelen rechtmatig te houden en niet wederrechtelijk te handelen. https://maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-3/artikel11

 5. Erna Hagedoorn avatar Erna schreef:

  Mijn zwager en schoonzus werken beiden bij de handhavende laag. Ze hebben ons de rug toegekeerd vanwege onze denkwijze…(en ook wel vanwege geplaatste berichten op facebook). Ze waren niet boos, maar bedroefd. Wij ook…omdat ze het niet willen inzien wat er werkelijk aan de hand is.

  1. Michael Van Leeuwen avatar michael schreef:

   Misschien is het handig om ze hun ogen te openen in hun eigen regels, Daarvoor heb ik een stuk met de politie samen geschreven.

   Dit document is opgesteld in samenwerking met juristen en (ex)politiemedewerkers. Het gaat in op de vraag en de behoefte van vele (politie)mensen om de kennis van het recht en de wet te vergroten op een zodanige wijze dat dit voor een ieder helder is en houvast biedt. Aldus kan vanuit het recht, dat de rechten en vrijheden van ons mensen waarborgt, een bijdrage geleverd worden aan het verstevigen (herstel?) van de Nederlandse rechtstaat. In deze onzekere en chaotische tijd kunnen we constateren dat de door de politiek doorgevoerde wijzigingen in wet- en regelgeving bijdragen aan onzekerheid en chaos. Het raakt de samenleving
   diep wanneer fundamentele zekerheden, zoals de lichamelijke integriteit, het recht op arbeid en inkomen, het recht op gezondheidszorg en onderwijs, enz. delen van de bevolking geen houvast meer bieden. Een in stand gehouden angst voor een gezondheid bedreigend virus en de daaruit voortgekomen maatregelen, wordt bij lange na niet door iedereen als proportioneel ervaren. Het besef je onderneming, baan of dagbesteding te moeten verliezen of die medisch noodzakelijke ingreep voor onbepaalde tijd te moeten uitstellen, baart zorgen en roept eveneens angst op. Het recht op demonstratie en het uiten van de eigen mening wordt onmiskenbaar bemoeilijkt wat verzet juist schijnt aan te wakkeren.

   Hier sta je dan als politieman, als (groot)ouder, echtgenoot, broer of zus, tegenover een andere
   (groot)ouder, echtgenoot, broer of zus: jij als handhaver, de ander als verdediger van zijn (en dus
   ook jouw?) rechten. Is het doel dan niet hetzelfde? https://www.vrijheidsrechten.nl/juridisch-informatie-document-voor-de-politie/

Laat een antwoord achter aan michael Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.