IS DIT EEN VRAAG? DIE U ZICHZELF OP DIT MOMENT STELT? Ben ik nog wel een vrij mens?

Vandaag iets meer uitleg.

Publiekrechtelijk mensenrechten

Ja: zo ver ik begrijp uit internationaal recht uit grond recht en strafrecht wel.

Zo niet wie claimt daar op dan “uw eigenaar” te zijn?

Natuurlijke verbintenissen zijn in rechten niet afdwingbaar.

Dwang in welke vorm ook is strafbaar voor een ieder die het doet.

Privaatrechtelijk burgerrechten

Civiel: in privaatrecht (privé)Handel u met uw rechts subject juridisch instrument van de mens, in vrije wilsverklaring van de mens voor rechtsgevolgen in rechtshandelen art 1:1 BW art 3:33 BW

In deze verbintenis zijn de voorwaarde van het contractrecht leidend, in zaken die overeenkomst. (heeft u een overeenkomst?)

Ja? En heeft u niet begrepen dat die overeenkomt inhoud dat u slaaf van een vereniging politiek bent? Vraag dan even naar die overeenkomst in WOB verzoek en vernietig die dan volgens uw recht van Dwaling art 6:228 BW en de strafbare feiten in de grondslag van het vernietigingsrecht art 3:44 BW Buitenrechtelijk in de grondslag van dat recht art 3:49 en art 3:50 BW.

Weer een vrij mens te zijn.

Hoogste recht is de mens zelf in zijn gelijkheids-beginselen en zelf bestuur van autonomie beginselen op zijn zelfbeschikking recht. Dat maakt de mens hoogste gezagdrager van zijn gezag in zijn bevoegdheid van vrijheid en wil te handelen. Notabel Sui Juris

Deze bevoegdheid kan ook overgedragen worden aan een bestuursvereniging (politiek)

door te stemmen echter word de bevoegdheid beperkt in de discretie van die vertegenwoordiging als vertegenwoordigers op die machtiging van die bevoegdheid. Ook jouw vertegenwoordiger wanneer jij die een machtiging geeft mag geen fundamentele rechten schenden uit jouw naam. Het bestuursrecht van politiek word dan ook begrenst door de discretionaire bevoegdheid van ambtseed het recht en de wet te respecteren.

Wat mij op het ambtsmisdrijf van art 365 Strafrecht brengt, de door u gegeven machtiging tot vertegenwoordiging mag in die hoedanigheid niet misbruikt worden. Ander mensen te dwingen iets te doen of daar en tegen stoppen iets te doen wat zij willen doen en hoeven die dwang dan ook niet te dulden Dwang is in elke vorm denkbaar VERBODEN en dus ook strafbaar uw mensenrechten worden door het strafrecht beschermt tegen inbreuken op uw recht.

Art. 365 Sr – Artikel 365 Wetboek van Strafrecht – Artikel 365 De ambtenaar die door misbruik van gezag iemand dwingt iets te doen, niet te doen of te dulden, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.

Omkoping wordt beschouwd als de meest voorkomende vorm van corruptie in de moderne wereld. Het doordringt zich in de activiteiten van overheidsinstellingen, ondermijnt het gezag van ambtenaren aanzienlijk, brengt de bevoegde instanties in diskrediet, schendt het beginsel van sociale rechtvaardigheid.

Strafrechtelijke vervolgbaarheid collegeleden, raadsleden en ambtenaren. In het Wetboek van Strafrecht is alleen ‘de ambtenaar’ te vinden in artikel 84 Sr, waar wordt bepaald dat onder ambtenaren ook leden van algemeen vertegenwoordigende organen vallen.

De doorkruising van publiek naar privaatrecht word door iedere vele malen per dag gedaan.

Echter is het recht van een ieder een aanbod af te slaan of te accepteren in de regel van vermogens recht. Boek 3 BW word dit geregeld ieder word geacht de wet te kennen.

Niet doden niet stelen niet dwingen en de rest is in welbevinden van overeenkomst. Art 3:33 BW wanneer deze simpel toetsstenen van moraal niet gerespecteerd word en dan ook strafbaar zijn. Ontstaat er haat, woede, bloedvergieten, wraak en zelfs oorlog. 400 jaar rechtsgeschiedenis hebben ons geleerd dat dit wel het fundamentelere uitgangs-punten dienen te zijn en daarop zijn dan ook de wetten geschreven dit strafbaar word geacht. Zo ook internationaal ook het geweld tussen staten onderling is verworpen en dient er altijd tot een vreedzame oplossing te komen

inbreuk op dat recht is dan niet alleen strafbaar dus van rechtswegen nietig, maar ook van uit privaatrecht in die grondslag vernietigbaar in de grondslag van art 3:44 BW en dat in rechten zelfs buiten rechtelijk dus buiten de rechter op via art 3:49 BW en art 3:50 BW.

Zo houd je zelf de touwtjes in handen op je recht en voorkom je conflict situaties. Door de ander die poogt inbreuk te maken daar ook direct op aan te spreken. Zelfs een poging is dus Strafbaar als gesteld in art 45 SR

voor de verdere onrechtmatige daden kijk het plaatje hier onder en leer je recht jezelf ook te verdedigen volgend dat recht!

Art 3:11 BW stelt dan ook dat ieder geacht word de wet te kennen. Op dat begrip van recht.

Titel 1. Algemene bepalingen

Afdeling 1. Begripsbepalingen

Artikel 11

Goede trouw van een persoon, vereist voor enig rechtsgevolg, ontbreekt niet alleen, indien hij de feiten of het recht, waarop zijn goede trouw betrekking moet hebben, kende, maar ook indien hij ze in de gegeven omstandigheden behoorde te kennen. Onmogelijkheid van onderzoek belet niet dat degene die goede reden tot twijfel had, aangemerkt wordt als iemand die de feiten of het recht behoorde te kennen.

Over de auteur: Michael Van Leeuwen
administrator

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.