Bek houden of Kuyperen. Rutte I en II.

Volgens analisten haat de elite normale burgers. Minister-president Rutte formuleerde dat midden 2020 met een geïrriteerd, “Bek houden,” aan het gehele Nederlandse volk. Die versie van Rutte, de man die misselijk wordt van mensen die vooral brood en spelen willen, noemen we Rutte-I.

Kuyper activeert Rutte-II

Op 24 februari 2021 presenteerde Rutte-II zich. Hij hield terecht iedereen een ongemakkelijke spiegel voor,

Bij elke wel gelukte aanslag op de vrijheid kan dus de Staat nooit dan medeplichtige zijn, hoofdschuldige blijft de plichtvergeten burger zelf, die, in zonde en zingenot zijn zedelijke spierkracht verslappend, de kracht tot eigen initiatief verloor.

Vanuit die spiegel sprak theoloog, journalist en voormalig minister-president (1901-1905) Abraham Kuyper iedere burger toe. Kuyper legt vanuit zijn graf de vinger op de zere plek, een burger die, “zijn zedelijke spierkracht verslappend, de kracht tot eigen initiatief verloor.” Hij heeft gelijk, want burgers mailen elkaar nu eindeloos video’s, hopend dat de ontvanger een reddende Willem Engel zal zijn die de persoonlijke risico’s van de afzender wegneemt, “Ga jij al klappen vangend Den Haag opschonen? Dan lopen mijn salaris, huis, hypotheek en vakantie geen gevaar.” Die veiligheid is natuurlijk eindig.

Kortom, sla rechtsaf, “Bek houden,” en opgaan in tirannie met uiteindelijk de eugenetische verbrandingsoven, of vandaag nog vanuit eigen verantwoordelijkheid BOA’s, ambtenaren en agenten respectvol op hun plaats zetten. Maar ook bereid zijn tot juridisch doorpakken als dat respect wederzijds uitblijft.

Want een QR-loos, testvrij bestaan zonder mRNA-bolletjes in de bloedbaan is géén misdaad, en zal het ook nooit worden, hoe graag Rutte-I dat met leugens, procedureschendingen en verdraaiingen in het bestuursrecht wil proppen.

Kuyper’s prijskaartje

Burgerlijke verantwoordelijkheid leer je helaas niet op TV en radio. Het eist inzet voor vergaring van kennis over mensenrechten en grondrechten. Het is werken, het vergt oefening. Logisch, want vrijheid is niet zo gratis als wij afgelopen decennia dachten. Route Kuyper brengt daarom ook risico. Verlies van inkomen, gearresteerd worden of toegang tot een winkel worden geweigerd. Noem dat Kuyper‘s prijskaartje. Want alleen met ‘zedelijke spierkracht’, en ‘eigen initiatief,’ kunnen burgers hun persoonlijke vrijheid garanderen.

Het verraad aan bakkers, slagers en timmermannen

Het volk verdient een kleine nuance omtrent die scheldende geïrriteerde Rutte-1. Hij vergeet dat iedereen een taak heeft in de samenleving. Daarom heet het een samenleving, we doen het samen. Valt het immers de schoenmakers, timmermannen en slagers kwalijk te nemen dat ze geopolitiek negeren? Die mensen hebben een dagtaak aan hun vak en komen ’s avonds moe thuis. Dat ze niet alle World Economic Forum spinsels doorzien is logisch. En wie analyseert 150 politici voor een juiste politieke keus? Sterker nog, Rutte-I vergeet juist zijn verplichting aan die bakkers, slagers en timmermannen. Zijn taak is het rechtvaardig besturen van Nederland. Tenzij hij zichzelf als bacterie of virus ziet die het immuunsysteem van Nederland uitdaagt.

Bronnen:

RUTTE PRESIDENT OF CEO (directeur)? HET BEDRIJF NEDERLAND PRIVAATRECHTELIJK!

Fraudedossier: Staat der Nederlanden.

DEEL DIT IN JOUW EIGEN BELANG!

~1. Kijk en luister naar: Chris: Hedges: Dit geldt ook voor deze Postzone genaamd: “Nederland”:


Mensen zijn hun rechten kwijtgeraakt en kopen hiervoor in de plaats: privileges van de bedrijfsonderdelen van het bedrijf genaamd: “Staat der Nederlanden”. Dit zijn in wezen dezelfde dingen, met het verschil dat ze kunnen worden afgenomen. Zie hiervoor ook: de aanscherping van de Paspoortwet op Rijksoverheid.nl.

~2. Zie bijlage: StaatdNed.pdf:
Het bedrijf genaamd: “Staat der Nederlanden”, is bij het private bedrijf genaamd: “Dun & Bradstreet”, geregistreerd onder D-U-N-S® nummer:~40-200-0004.
Als we goed kijken, dan zien we het volgende: de startdatum van dit bedrijf is:~1848. Het directielid is: Mark: Rutte. De handelsnamen van dit bedrijf zijn: De Staat der Nederlanden en: Nederlandse Regering.
Dit bedrijf heeft 424 dochterondernemingen in zijn bedrijfsstructuur Dit bedrijf is de wereldwijde moedermaatschappij. De wereldwijde concernstructuur bestaat uit 424 bedrijven.

Directe dochterondernemingen?
Als we wederom goed kijken, dan zien we dat er van de ministeries slechts drie 100 % directe dochterondernemingen zijn, te weten: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Programmaministerie voor Jeugd en Gezin en Ministerie van Buitenlandse Zaken. Verder valt op dat De Nederlandsche Bank N.V. een 100 % dochteronderneming is van deze moedermaatschappij.
We zien dat deze moedermaatschappij geen directe deelname heeft aan de overige ministeries als private bedrijven.
Zijn wij belastingplichtig?
Laten we eens kijken naar het Ministerie van Financiën. Dit ministerie is separaat geregistreerd bij dit private bedrijf genaamd: “Dun & Bradstreet”, onder D-U-N-S® nummer:~41-169-5539.

~3. Zie bijlage: BelPrivaatbedr.pdf:
In deze bijlage zien we dat het hoofdkantoor van dit Ministerie van Financiën is het private bedrijf genaamd: “Movares Nederland B.V.”, in Utrecht. We zien onderaan deze pagina dat het private Belastingbedrijf een niet-geregistreerde business-unit is van dit private bedrijf met als hoofdkantoor: Movares Nederland B.V., in Utrecht. Dit private bedrijf heeft niets van doen met deze moedermaatschappij genaamd: “Staat der Nederlanden”!

~4. Zie bijlage: Staat der Nederlanden_is_bedrijf_bewijs.pdf:
let op!!! Hier zien we het Ministerie van Financiën terugkomen als ondernaam van het tweede bedrijf genaamd: “Staat der Nederlanden”!
Dit tweede bedrijf genaamd: “Staat der Nederlanden (Ministerie van Financiën)”, is eveneens bij het private bedrijf genaamd: “Dun & Bradstreet”, geregistreerd onder D-U-N-S® nummer:~40-679-3781. Het betreft derhalve een heel ander bedrijf: Staat der Nederlanden! Als startdatum zien we hier:~Dit is een reeds lang gevestigd bedrijf. De rechtsvorm is eveneens bijzonder: Ministerie c.q. ministeriële diensten en instellingen. In dit tweede bedrijf genaamd: “Staat der Nederlanden (Ministerie van Financiën)”, zien we dit Ministerie van Financiën met dit private Belastingbedrijf terugkomen. De bevoegde functionaris van dit bedrijf is thans (als opvolger van zijn moeder): koning: Willem-alexander. Dit bedrijf is eveneens een wereldwijde moedermaatschappij met zelfs 545 bedrijven! Verder valt op dat een 100 % directe dochteronderneming is: Regering Van de Staat Der Nederlanden.
Hiermee zijn er twee bedrijven genaamd: “Staat der Nederlanden”, met voor elk bedrijf een Eigen regering!

~5. Zie bijlage: EDGAR State of the Netherlands.pdf:
Hier zien we het ministeriële-bedrijf genaamd: “Staat der Nederlanden (Ministerie van Financiën)”, terugkomen als het bij de Securities and Exchange Commission in Washington, DC, geregistreerde bedrijf genaamd: “STATE OF THE NETHERLANDS”, onder CIK#:~0001008288, en inderdaad gevestigd op het adres van het Ministerie van Financiën. Met deze registratie in het District van Columbia is dit bedrijf: Staat der Nederlanden (Ministerie van Financiën met het hieronder hangende private Belastingbedrijf), een vreemde mogendheid geworden. Hierdoor is van toepassing de UCC=Uniform Commercial Code.

~6. Zie bijlage: UCC-Art.1.pdf:
Deze UCC 1-103 laat aanvullende wetgeving toe, tenzij dit specifiek voor een onderwerp is aangegeven: de UCC gaat vóór op de aanvullende wetgeving. Zowel de belastingwetgeving, als het Burgerlijk Wetboek en alle andere gegeven wetten zijn aanvullende wetgeving op deze handelswetgeving in het privaatrecht, met andere woorden: er is in deze Postzone genaamd: “Nederland”, geen publieke wetgeving! Met andere woorden: we zijn slechts belastingplichtig indien we hiertoe consent, toestemming hebben gegeven!

~7. Zie bijlage: StateotNethTNT.pdf:
Deze Postzone genaamd: “Nederland”, staat niet onder de jurisdictie van een der bedrijven genaamd: “Staat der Nederlanden”, maar onder het Postkantoor op de Havenkade: TNT N.V. Zie hiervoor de registratie door het bedrijf genaamd: “STATE OF THE NETHERLANDS”, van zijn Postkantoor genaamd: TNT N.V., bij de Security and Exchange Commission in het District van Columbia. Het leger, de politie en justitie en veiligheid, alsmede de hele rechtspraak zijn allemaal vreemde mogendheden door deze registratie in dit District van Columbia. Ze: “varen”, onder een valse en derhalve een zogenaamde: “Nederlandse vlag”. Waar we rekening mee dienen te houden bij de Rechtspraak is, dat er drie verschillende rechtsvormen zijn, te weten in eerste instantie altijd: commercial of handelsrecht volgens de UCC met haar aanvullende wetgeving; als het rechtscollege zich terugtrekt in de raadkamer om te overleggen, dan komt het terug in het zeerecht met zijn trustrecht: er is nu een andere rechtsvorm aan de orde; het is derhalve niet meer dezelfde zaak! Mocht het rechtscollege zich nogmaals terugtrekken, dan komt het wederom terug met een andere rechtsvorm, namelijk: Canoniek recht.
Nederland is derhalve geen democratisch georganiseerde rechtsstaat, maar een Postzone van het Postkantoor op de Havenkade; dit is dictatuur op het Land!

Tenslotte:~8. Zie bijlage: D&B_DUNS_Nummer.pdf:
Op pagina 1, linksonder kan worden gelezen dat zowel de Verenigde Naties als de Europese Commissie handelsorganisaties zijn. Bij gevolg zijn de lidstaten van deze organisaties eveneens: handelsorganisaties.

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,
Postmaster & Plenipotentiary-postal-judge: Krishnānanda: dāsa, uw Aller dienaar

Hier de uitleg van de USA corporatie niet als Nederland zo u in deze post heeft kunnen vernemen.