BRIEF VOOR DE SCHOOL VAN MIJN ZOON in zaken vacinatie plicht.

BRIEF VOOR DE SCHOOL VAN MIJN ZOON

Deze brief stuurde ik naar de school van mijn zoon. Voor iedereen die mijn brief als voorbeeld wil gebruiken, kopieer en gebruik vooral onderstaande tekst: Met dank en Respect voor mede-juriste Isa Kriens. Ze heeft vrijdag haar baan bij de overheid opgezegd zonder recht op WW, omdat ze tegen de Coronawet is en deze spagaat niet meer trok. Haar crowdfundingsoproep heeft een jaarsalaris opgeleverd. Ze gaat zich nu fulltime richten op wat er allemaal gebeurt met beperking van onze grondrechten door die coronamaatregelen. Dit is niet zomaar iets tijdelijks… Isa volgt haar missie: ons informeren en activeren. De kleine activist

———–
Beste XXX,

Ik stuur je deze e-mail omdat ik heel erg bezorgd ben over huidige ontwikkelingen in de maatschappij, en hoe zich dit vertaalt naar de toekomst van XXX. Ik wil je vertellen waar dat vandaan komt, en ik wil je ook vragen naar jouw visie. Omdat jij als directeur direct invloed zal hebben op het beleid waaraan XXX straks onderhevig zal zijn.

Angst bij kinderen
Kinderen krijgen op dit moment direct dan wel indirect de boodschap dat er voortdurend gevaar is, dat andere mensen een gevaar vormen én dat zij zelf een gevaar vormen voor anderen. Er wordt een beroep gedaan op kinderen om te zorgen dat andere mensen (ook volwassenen) veilig en in leven blijven. Dit is een taak die niet bij kinderen hoort te liggen; kinderen zijn niet verantwoordelijk voor het leven van anderen, laat staan van volwassenen. In een tijd waarin zij bouwen aan zelfvertrouwen, krijgen zij nu een angst opgelegd, die ik persoonlijk misplaatst en schadelijk vind.

Wereldwijd zijn er relatief weinig kinderen gemeld zijn met COVID-19. Ook In Nederland spelen kinderen een kleine rol in de verspreiding van het huidige coronavirus, aldus het RIVM. Op hun website is te lezen dat kinderen tot en met 12 jaar geen onderling afstand hoeven te houden, ook niet tot volwassenen. (zie https://www.rijksoverheid.nl/…/basisonderwijs-en-speciaal-o… ).

Volgens het RIVM heeft 98% van de besmette personen geen of slechts milde klachten. Het is 2% dat klachten krijgt, waarvan de helft boven de 70 jaar is. Van de mensen die echt ziek worden heeft 70% onderliggend lijden. De mortaliteit is ongeveer 0,2 %. Dus van alle besmette mensen, sterft gemiddeld 0,2%. De gemiddelde leeftijd van de mensen die overlijden ligt boven de 80 (en de helft van alle overledenen in Nederland zijn gestorven in een verpleegtehuis). De kans dat een kind tussen de 0-19 het virus overleeft is volgens het CDC 99,99997%. Voor mensen tussen de 20-49 is dat 99,98% en voor mensen van 50-69 is het 99,5%. Het zijn mensen van 70 die significant meer risico lopen (overlevingskans is dan 94,6%). Zie de officiële en wereldwijde cijfers op https://www.cdc.gov/coronavir…/…/hcp/planning-scenarios.html. Het RIVM heeft vanaf het begin verklaard dat kinderen een minimale rol spelen in de verspreiding van het virus. De kinderen zijn het probleem niet, noch het gevaar.

Mondkapjes
Richtlijnen van het RIVM zijn niet dwingend en behelzen geen (wettelijke) verplichting. Het zijn uitsluitend richtlijnen (https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen). Het staat elke school vrij om af te wijken van deze richtlijnen. Wat mij zorgen baart, is dat scholen in heel Nederland op dit moment eigen beleid maken dat zelfs verder gaan dan de richtlijnen van de RIVM. Vele middelbare scholen hebben al enige tijd een mondkapjesverplichting. In de gang tussen de lessen door, en tijdens de praktijklessen in de klas. Het is niet verplicht, het is geen richtlijn van de RIVM, maar tóch doen scholen het.

Jaap van Dissel (RIVM) heeft gezegd dat 200.000 mensen tenminste een week lang een mondkapje moeten dragen om mogelijk 1 persoon van besmetting te voorkomen. Zolang er geen bewezen nut en noodzaak van deze mondkapjes bestaat, zie ik geen enkele reden om kinderen te onderwerpen aan een gedragsexperiment, met schadelijke gevolgen.

Los van het feit dat het ongezond is voor een kind om CO2 in te ademen, is de impact van de inzet van dit soort maatregelen zorgwekkend en mogelijk traumatisch voor onze kinderen. Het beperkt de persoonlijke levenssfeer en veroorzaakt een gevoel van onthechting. Het beperken van onderling contact is zeer schadelijk voor het gevoel van veiligheid en verbondenheid, voor kinderen onderling, maar ook zeker in relatie tot de docenten. Het mondmasker bedekt het meest belangrijke deel van het gezicht, waarmee wij onze non-verbale communicatie gestalte geven. Het wordt zo voor onze kinderen steeds moeilijker om de intentie achter de gesproken woorden te lezen, om nog maar te zwijgen over de verstaanbaarheid. Maar voor mij geldt vooropgesteld: kinderen moeten vrij kunnen ademen en geen onderdeel worden gemaakt van problemen waar ze geen deel van uitmaken.

Testen
Kinderen worden steeds vaker getest. Ook kleine kinderen. Er zijn scholen in Nederland die bij symptomen zoals een snotneus een negatieve testuitslag verplichten, en bij afwezigheid daarvan zelfs kinderen uitsluiten van online lessen. De testen worden dus indirect verplicht. Terwijl kinderen nauwelijks aandeel hebben in de verspreiding en nauwelijks last hebben van het virus. Dit gebeurt wederom in strijd met de adviezen van het RIVM en zonder wettelijke verplichting.

Er gaan geluiden op (in Italië bijvoorbeeld) om kinderen preventief op school te laten testen met mobiele teams. In Duitsland is zo’n mobiel team al actief geweest, waarbij de ouders ter plaatse voor toestemming zijn gebeld. De discussie die daar nu wordt gevoerd is of het überhaupt nodig is, om toestemming te krijgen van de ouders voor zo’n test. Ik hoop dat je snapt dat ik deze geluiden erg zorgelijk vind.

Fysieke scheiding ouders/kinderen
Sinds de lockdown mogen de ouders de opvang niet in. We moeten XXX bij de deur afzetten en ik mag hem niet in zijn lokaal brengen. Daar heb ik grote moeite mee. Al helemaal als XXX straks naar school gaat. Ik wil met hem mee het lokaal in, met hem een boekje lezen. Zijn vriendjes en vriendinnetjes ontmoeten en de sfeer voelen die er heerst. Ik wil persoonlijk voelen of het een veilige omgeving is, en zien hoe XXX zich beweegt en reageert.

Ik snap niet goed waarom de ouders niet binnen mogen komen. Als we ons aan de wettelijke regels houden, betekent dit dat wij als volwassenen 1,5 meter afstand moeten houden tot de leidsters, docenten en andere ouders. Dat is mogelijk en uitvoerbaar. Ouders die daar moeite mee hebben zouden er ook zelf voor kunnen kiezen hun kind bij de deur af te geven. Ik vind dat onze kinderen te veel belast worden met corona maatregelen terwijl hun eventuele besmetting een minimaal aandeel heeft in de situatie waarin we ons nu bevinden.

Vaccinaties
De WHO coördineert de mondiale aanpak tegen COVID-19. Nederland geeft in beginsel gehoor aan de adviezen van de WHO. Een van de reeds bestaande richtlijnen van de WHO is dat de aanwezigheid van een kind op school, als er een vaccinatie sessie is, betekent dat de ouders toestemming hebben gegeven voor deze vaccinatie. Zie een directe link naar het officiële WHO-document in dit artikel: https://www.sott.net/…/424625-WHO-now-says-your-childs-pres….

De WHO adviseert aan haar lidstaten een “opt-out” systeem. Dat betekent dat ouders uit zichzelf en expliciet moeten aangeven dat zij geen toestemming geven voor vaccinaties op school tijdens vaccinatie sessies. Hoewel dit in Nederland op dit moment nog niet aan de orde is, baart mij dit – wederom – grote zorgen. Omdat de WHO meer dan 190 lidstaten adviseert, waaronder Nederland.

Naar aanleiding van bovenstaande heb ik een aantal vragen die ik graag met je bespreek:

1. Wat is jouw visie op het mondkapjes beleid voor kinderen onder de 19?
2. Wat is jouw visie op het laten testen van kinderen tijdens schooltijd?
3. Wanneer mogen de ouders weer de opvang/school in?
4. In hoeverre ben jij bevoegd (in verband met een eventueel overkoepelend schoolbestuur) beleid te bepalen?
5. Als jij daartoe bevoegd bent, in hoeverre ben jij bereid af te wijken van de RIVM-richtlijnen?

Voor de goede orde en volledigheid: ik geef geen toestemming om XXX te laten testen op COVID-19, of om enig ander medisch onderzoek uit te voeren tijdens schooltijd. Ook geef ik geen toestemming om hem te vaccineren.

Met vriendelijke groet,

X je moeder

—–
PS hier een link naar verzamelde informatie over de werking en de gevolgen van mondkapjes: http://bit.ly/gezichtsmaskers-veilig
Daar kan je ook uit putten bij het opstellen van je brief.

Link WHO now says your child’s presence in school counts as ‘informed consent’ for vaccination – parental presence ‘not required’ https://www.sott.net/article/424625-WHO-now-says-your-childs-presence-in-school-counts-as-informed-consent-for-vaccination-parental-presence-not-required

Over de auteur: Michael Van Leeuwen
administrator

2 thoughts on “BRIEF VOOR DE SCHOOL VAN MIJN ZOON in zaken vacinatie plicht.”

  1. Gerard Wouters avatar Gerard Wouters schreef:

    Deze brief is nog veel te vriendelijk, waar blijft de aansprakelijkheid als ze je kind toch vaccineren of testen? Dat staat er niet in. Wanneer je er duidelijk inzet dat ze persoonlijk aansprakelijk zijn als het misgaat dan is dit gelijk over.

  2. Deze brief bewijst dat kinderen niet veilig zijn op school. De kinderen hadden overal buiten moeten blijven. Maatregelen voor kinderen is mshandeling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.