Ben jij een mens of een persoon?

MENS OF PERSOON?
Taal is zo geconstrueerd de mens in dwaling van recht te brengen deze als slaaf te benadelen in rechten. Wat is het belang van het verschil weten? Tussen en mens en een persoon? Tussen mensenrechten en burgerrechten? Dat is een groot verschil en dat is het voorstellingsvermogen van U in wie of wat jij bent. Wie heeft rechte, wat bepaalt je zelf dat is privé in naam van familie naam Wie is voornamelijk voornaam het is tevens het verschil tussen de “entiteit” in id-entiteit van het zijn in wezen mens zijn. En legitimatie iets anders in persoon te zijn. Het is jouw keus tussen publiek en privaatrecht.

Wie bent U is de beleefdheidsvraag, U is een Nederlands persoonlijk voornaamwoord in de tweede persoon. Het zit dus ergens beleeft in het midden tussen voornamelijk en namelijk. Maar vraagt richtig persoon
Verwarring alom wanneer iemand WIJ als voornamelijk stelt. Voorbeeld Wij Willem Alexander Als ik en persoon of ik in persoon. Het gebruik van de voornaam bepaalt dan de rechtskeus in status van zijn.
Ik en persoon is wij, ik in persoon is rechtssubject juridisch instrument persoonlijk privé privaatrechtelijk achternaam = burgenrecht is dan ook een achtergesteld recht op voornamelijk mensenrecht Ik =voornamelijk is mens publiekrechtelijk mensenrechten dat is het verschil.
Er is een bewuste misleiding gepleegd die begrippen door elkaar te halen. Via scholing worden kinderen daarin reeds vroeg misleid.
Er word gesteld dat het “namelijk zo is” terwijl het tegenovergestelde in rechten “voornamelijk zo is”. WIE is niet WAT Dus “wat” bent u is een andere vraag dan, wie bent u¨
voornamelijk voornaam woorden zijn dan ook ik,jij,hij,zij welke laatste in vrouwelijke vorm bedoelt en niet als in wij. In jullie op aanwijzing van zij. Namelijk = bijwoord van modaliteit: met name. Namelijk is zakelijk vermogensrecht – voorwerp van recht, namelijk zaken en rechten.

PERSONA = latijn voor persoon het woord word stilletjes verwijderd uit de definities en woorden boeken Het betekent masker een acteur een type, valse hoedanigheid. Het woord is afgeleid van het Latijn, waar het oorspronkelijk verwees naar een theatraal masker met toetertje waardoorheen de acteur sprak. Met spreekt dus door een voorstelling van zaken in een andere werkelijkheid theater spelen Zie ook personage persoon, personeel, persoonlijk, persona non grata bv
diplomatiek recht: Latijn: een in een bepaald land ongewenst persoon.
In rechts personen vinden we rolverdelingen personagerol = een functie van de personages in epische teksten. In navolging van Greimas onderscheiden we: subject, object, beïnvloeder, beïnvloede, helpers en tegenstanders. Natuurlijk persoon is rechts subject Functies zijn personen in valse naam van valse hoedanigheid anonieme handelend betekent dan ook naamloos Voorbeeld: bakker, groenteman, agent, ontvanger, officier enz functie titels zijn geen naam hoewel toen de maan als bij naam cq achternaam werd ingevoerd benoemde vele zich naar hun bijnaam als titel waardoor er in namen vele beroeps gerelateerde namen zijn ontstaan. Meneer en Mevrouw Bakker is daar een voorbeeld van. Het werden dan ook de bijnamen waar onder met zakelijk handelden.
IT archetype van een gebruiker, ofwel een karakterisering van een bepaald type van gebruiker.
Een archetype (Grieks: αρχη begin, bron) is een geïdealiseerd oermodel dat ten grondslag ligt aan latere varianten. Personificaties, objecten of concepten uit de culturele traditie, (drama, de literatuur, de mythologie, religie) of zelfs de geschiedenis (helden) kunnen dienen als archetype.

Het masker, de persoon die men voorgeeft te zijn is dus de vrije keus in recht van privaatrecht
Hoe is het karikatuur personage als persoon ten tonele verschenen?
Na de revolutie heeft Napoleon de code civiel in gevoerd. Het Burgerlijk Wetboek dankt zijn invloed aan Napoleon, niet omdat hij op de inhoud woog, wel omdat hij de revolutionaire wetgeving in een coherent wetboek liet verzamelen en in Europa heeft verspreid.

Naast het menselijk recht Strafrecht natuurrecht of gewoonterecht niet doden niet stelen niet dwingen enz werd het dus civiel recht bijgezet waar in men dus zelf in vrijheid afspraken kom maken die dan ook bindend zouden zijn. Het is dan ook een afdwingbaar echt in overeenkomst van verbintenis op contract. In veel andere landen heeft de Code civil gediend als basis voor de wetgeving en regelt het personenrecht, het zakenrecht en het verbintenissenrecht. Dit is echter vrij logisch als je bedenkt dat Napoleon de Code als exportproduct gebruikte tijdens zijn bewind. Hij voerde de Code door in alle landen die hij veroverde. Daarmee wordt duidelijk dat Napoleon gelijk had met zijn Code civil.

Dus wie bent u? Voornamelijk mens in publiekrechtelijk mensenrechten of Namelijk persoon, burger in privaatrechtelijk burgerrechten? mvg Michael

Over de auteur: Michael Van Leeuwen
administrator

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.